Feedback

Tenderi Naručilac Pošta Srbije

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete nabavke svih naručioca. Ovde Vam donosimo nabavke Pošta Srbije.

Sve ove nabavke prikupljene su sa Portala javnih nabavki i iz velikog broja drugih izvora nabavki koje svakodnevno pratimo.
Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke koje Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan primate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

89 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 9)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6. 16.11.18 Beograd
Radovi na instalacijama i opremi, broj JN: 353/2018 26.11.18 Beograd
Zaštitne lepljive trake, broj JN: 404/2018 13.12.18 Beograd
Usluga redovnog održavanja objekata, broj JN: 341/2018 22.11.18 Beograd
Usluge zdravstvenih pregleda zaposlenih 31.12.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Oprema za fiskalizaciju, broj JN: 448/2018 16.01.19 28.01.19 Beograd
UPS uređaji, oblikovan po partijama, br. JN: 443/2018 i to: Partija 1. UPS uređaji velike snage Partija 2. UPS uređaji male snage 18.01.19 08.02.19 Beograd
Zaštitna odeća, broj JN: 407/2018 12.12.18 Beograd
Izrada i kodiranje ključeva, broj JN: 394/2018 04.12.18 Beograd
Logistička skladišta na teristoriji RS Skladišno - transportne kutije , broj JN: 439/2018 08.01.19 29.01.19 Beograd

Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Radovi na instalacijama i opremi, broj JN: 353/2018

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Zaštitne lepljive trake, broj JN: 404/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Usluga redovnog održavanja objekata, broj JN: 341/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge zdravstvenih pregleda zaposlenih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Oprema za fiskalizaciju, broj JN: 448/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

UPS uređaji, oblikovan po partijama, br. JN: 443/2018 i to: Partija 1. UPS uređaji velike snage Partija 2. UPS uređaji male snage

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zaštitna odeća, broj JN: 407/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izrada i kodiranje ključeva, broj JN: 394/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Logistička skladišta na teristoriji RS Skladišno - transportne kutije , broj JN: 439/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)