Feedback

Tenderi Naručilac Pošta Srbije

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete nabavke svih naručioca. Ovde Vam donosimo nabavke Pošta Srbije.

Sve ove nabavke prikupljene su sa Portala javnih nabavki i iz velikog broja drugih izvora nabavki koje svakodnevno pratimo.
Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke koje Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan primate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

127 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 13)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6. 16.11.18 07.12.18 Beograd
Usluga održavanja i popravke opreme za grafičku pripremu i dizajn, oblikovana po partijama, broj JN: 248/2018 26.09.18 Beograd
Predmet javne nabavke je obuka za dostavljače, oblikovana po partijama, broj JN: 300/2018: Partija 1. - Obuća za dostavljače - cipele plitke, Partija 2. - Obuća za dostavljače - cipele poluduboke 30.10.18 26.11.18 Beograd
Usluga obuke zaposlenih – vežnovno gađanje iz vatrenog oružja 02.11.18 Južna i Istočna Srbija
Održavanje UPS - ova, broj JN: 355/2018 16.11.18 03.12.18 Beograd
Kudeljni kanap, broj JN: 352/2018 16.11.18 07.12.18 Beograd
Potrošni materijal za liniju pranja, broj JN: 370/2018 16.11.18 07.12.18 Beograd
Materijal za potrebe izrade tehnološkog i drugog nameštaja, oblikovana po partijama, broj JN: 359/2018 14.11.18 05.12.18 Beograd
Računari i monitori, oblikovanu po partijama, broj JN: 293/2018 30.10.18 26.11.18 Beograd
Izvođenje radova na investicionom održavanju više objekata Preduzeća koji su u zakupu Telekoma i koji se zajednički koriste sa Telekomom, broj JN: 296/2018 26.10.18 27.11.18 Beograd

Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga održavanja i popravke opreme za grafičku pripremu i dizajn, oblikovana po partijama, broj JN: 248/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Predmet javne nabavke je obuka za dostavljače, oblikovana po partijama, broj JN: 300/2018: Partija 1. - Obuća za dostavljače - cipele plitke, Partija 2. - Obuća za dostavljače - cipele poluduboke

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga obuke zaposlenih – vežnovno gađanje iz vatrenog oružja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje UPS - ova, broj JN: 355/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Kudeljni kanap, broj JN: 352/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Potrošni materijal za liniju pranja, broj JN: 370/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Materijal za potrebe izrade tehnološkog i drugog nameštaja, oblikovana po partijama, broj JN: 359/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Računari i monitori, oblikovanu po partijama, broj JN: 293/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izvođenje radova na investicionom održavanju više objekata Preduzeća koji su u zakupu Telekoma i koji se zajednički koriste sa Telekomom, broj JN: 296/2018

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)