Feedback

Tenderi Prevodilačke usluge

Ova pretraga pronalazi tendere za prevodilačke usluge i usluge sudskih tumača.

34 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 4)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluge lekture, korekture, grafičkog oblikovanja, štampanja, isporuke publikacija, fascikli, kesa, koverti i vizit karti 25.02.19 Beograd
35/2018 Usluge prevođenja 09.08.18 Beograd
26/U/19 Usluge prevođenja tekstova 25.02.19 Beograd
Usluge – Usluge prevođenja simultano i konsekutivno i usluge sudskog tumača simultano i konsekutivno i usluge sudskog tumača 04.03.19 Vojvodina
Usluge pismenog i usmenog prevođenja 15.03.19 05.04.19 Kosovo i Metohija
Usluge prevođenja 13.03.19 12.04.19 Beograd
Nabavka usluga pisanog prevođenja teksta sa engleskog na srpski jezik i obrnuto, lekture prevedenog teksta i overe od strane sudskog tumača 12.03.19 Beograd
Prevodilačke usluge 11.02.19 Beograd
JNMV 4/2019 usluge prevođenja za potrebe Pravosudne akademije 12.03.19 22.03.19 Beograd
Usluge prevođenja za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije, JN 6/19 01.03.19 01.04.19 Beograd

Usluge lekture, korekture, grafičkog oblikovanja, štampanja, isporuke publikacija, fascikli, kesa, koverti i vizit karti

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

35/2018 Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

26/U/19 Usluge prevođenja tekstova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge – Usluge prevođenja simultano i konsekutivno i usluge sudskog tumača simultano i konsekutivno i usluge sudskog tumača

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge pismenog i usmenog prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluga pisanog prevođenja teksta sa engleskog na srpski jezik i obrnuto, lekture prevedenog teksta i overe od strane sudskog tumača

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Prevodilačke usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV 4/2019 usluge prevođenja za potrebe Pravosudne akademije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge prevođenja za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije, JN 6/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)