Feedback

Tenderi Prevodilačke usluge

Ova pretraga pronalazi tendere za prevodilačke usluge i usluge sudskih tumača.

35 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 4)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluge prevođenja za potrebe ministarstva po partijama 09.04.19 Beograd
Lektura i korektura, slog i prelom i štampa publikacija 14.05.19 29.05.19 Beograd
Usluge prevođenja 24.05.19 03.06.19 14:00 Kosovo i Metohija
Prevođenje, obuke, studijska putovanja i dr 26.03.19 Beograd
Logistička podrška seizmičkoj ekipi za izvođenje radova u Rumuniji 23.05.19 05.06.19 Vojvodina
Usluge prevođenja 23.05.19 12.06.19 14:00 Kosovo i Metohija
JNVV 15/19 – Prevodilačke usluge 18.04.19 Vojvodina
Usluge prevođenja 22.05.19 20.06.19 14:00 Kosovo i Metohija
Usluge prevođenja 21.05.19 21.06.19 Beograd
Javna nabaka usluga - usluge prevođenja br. II - 3/2019 15.05.19 27.05.19 Beograd

Usluge prevođenja za potrebe ministarstva po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Lektura i korektura, slog i prelom i štampa publikacija

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Prevođenje, obuke, studijska putovanja i dr

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Logistička podrška seizmičkoj ekipi za izvođenje radova u Rumuniji

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNVV 15/19 – Prevodilačke usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javna nabaka usluga - usluge prevođenja br. II - 3/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)