Feedback

Tenderi Prevodilačke usluge

Ova pretraga pronalazi tendere za prevodilačke usluge i usluge sudskih tumača.

20 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 24/2018 - Usluge prevođenja, po partijama, u cilju zaključenja Okvirnog sporazuma 18.07.18 27.07.18 Beograd
Usluge prevođenja 06.07.18 Beograd
Nabavka prevodilačkih usluga za potrebe sprovođenja izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, RIK JNMV 1/18 11.07.18 Beograd
Prevođenje i stručna redaktura UNECE Pravilnika i ostala prevođenja 29.06.18 Beograd
Usluge prevođenja, po partijama Broj javne nabavke JN MV 21/2018 22.06.18 Beograd
Usluge prevođenja 18.06.18 Beograd
JNVV 17/18 - Prevodilačke usluge 07.06.18 Vojvodina
JN 12/2018 - Usluge prevođenja, po partijama 16.04.18 Beograd
Javna nabavka male vrednosti br. 28/18 - nabavka i implemenatacija profesionalnog softvera za prevođenje 25.05.18 Beograd
Nabavka usluga pisanog i usmenog prevođenja, broj 1/2018 21.06.18 Beograd

JN 24/2018 - Usluge prevođenja, po partijama, u cilju zaključenja Okvirnog sporazuma

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka prevodilačkih usluga za potrebe sprovođenja izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, RIK JNMV 1/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Prevođenje i stručna redaktura UNECE Pravilnika i ostala prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge prevođenja, po partijama Broj javne nabavke JN MV 21/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNVV 17/18 - Prevodilačke usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 12/2018 - Usluge prevođenja, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Javna nabavka male vrednosti br. 28/18 - nabavka i implemenatacija profesionalnog softvera za prevođenje

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka usluga pisanog i usmenog prevođenja, broj 1/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor