Feedback

Tenderi Protivpožarna zaštita

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše protivpožarna zaštita. Sve tendere za nabavke protivpožarne opreme možete da pronađete u našoj bazi.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke za protivpožarnu zaštitu u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

238 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 24)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Rezervni delovi za vatrogasne aparate 20.07.18 31.07.18 Južna i Istočna Srbija
JN 182 18 – Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u neenergetskim objektima 20.07.18 31.07.18 Beograd
Izvođenje dodatnih radova na sanaciji krova i sanaciji i rekonstrukciji liftova Višegradska KCS , broj nabavke: OP/8 - 2017/RD/PP - 3 02.07.18 Beograd
OP 08/18 - Sanacija postojeće hidrantske mreže u krugu B 30.06.18 30.07.18 Beograd
JN 80/347/2018 - Nabavka i ugradnja sistema za automatsku detekciju, signalizaciju i dojavu požara, sa izradom projektne dokumentacije za ugradnju navedenog sistema 25.06.18 25.07.18 Beograd
JN br. 133/2018 - 3000/1065/2018 Predmet JN: Redovno godišnje održavanje stabilnih PP sistema - TE Kolubara, Partija 1 – PP centrala BSL 128/82 Partija 2 – PP centrala CERBERUS CS1140 Partija 3 – Stabilni sistem za gašenje požara na generatorima i transformatorima Partija 4 – PP centrala SECURITON MCU 211 Partija 5 – PP cenrala SECURITON SPC - 02 Partija 6 – Centrala AUKSEG 80 27.04.18 Beograd
JNMV - 8/2018 Servisiranje vodovodnih, kanalizacionih i hidrantskih instalacija i uređaja 20.07.18 31.07.18 Vojvodina
JN 16/2018 - Požarevac k. General Pavle Jurišić Šturm” - istražni radovi za potrebe sanacije objekata KN - 3, 5, 9, 10, 11, 31, 41, 57 i 219 20.07.18 06.08.18 Beograd
JN/2100/0313/2018 Projekat proširenja hidrantske mreže u HE Bajina Bašta 20.07.18 27.08.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Zamena spoljne stolarije na staroj zgradi Ekonomsko - trgovinske škole u Požarevcu 17.07.18 26.07.18 Južna i Istočna Srbija

Rezervni delovi za vatrogasne aparate

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 182 18 – Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u neenergetskim objektima

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izvođenje dodatnih radova na sanaciji krova i sanaciji i rekonstrukciji liftova Višegradska KCS , broj nabavke: OP/8 - 2017/RD/PP - 3

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OP 08/18 - Sanacija postojeće hidrantske mreže u krugu B

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 80/347/2018 - Nabavka i ugradnja sistema za automatsku detekciju, signalizaciju i dojavu požara, sa izradom projektne dokumentacije za ugradnju navedenog sistema

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN br. 133/2018 - 3000/1065/2018 Predmet JN: Redovno godišnje održavanje stabilnih PP sistema - TE Kolubara, Partija 1 – PP centrala BSL 128/82 Partija 2 – PP centrala CERBERUS CS1140 Partija 3 – Stabilni sistem za gašenje požara na generatorima i transformatorima Partija 4 – PP centrala SECURITON MCU 211 Partija 5 – PP cenrala SECURITON SPC - 02 Partija 6 – Centrala AUKSEG 80

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV - 8/2018 Servisiranje vodovodnih, kanalizacionih i hidrantskih instalacija i uređaja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 16/2018 - Požarevac k. General Pavle Jurišić Šturm” - istražni radovi za potrebe sanacije objekata KN - 3, 5, 9, 10, 11, 31, 41, 57 i 219

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/2100/0313/2018 Projekat proširenja hidrantske mreže u HE Bajina Bašta

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zamena spoljne stolarije na staroj zgradi Ekonomsko - trgovinske škole u Požarevcu

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)