Feedback

Tenderi Protivpožarna zaštita

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše protivpožarna zaštita. Sve tendere za nabavke protivpožarne opreme možete da pronađete u našoj bazi.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke za protivpožarnu zaštitu u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

227 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 23)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Servisiranje protivprovalnog i protivpožarnog dojavnog sistema, jnmv br. 50/18 26.10.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita 05.11.18 Vojvodina
JN 449/2018 - registracione nalepnice za spoljašnju upotrebu - PP 449/2018 - Registration labels for external usage 14.11.18 14.12.18 Beograd
JN 450/2018 - OVD folija za akcize. PP 450/2018 – OVD excise stamp foil 09.11.18 10.12.18 Beograd
JN 197 18 - Radovi na unapređenju sistema zaštite od požara 26.09.18 Beograd
Nabavka pene i praha za gašenje požara za potrebe Vatrogasne službe 19.11.18 23.11.18 Kosovo i Metohija
IZRADA PROTIVPOŽARNE INSTALACIJE SA CENTRALOM U SP ''KOSMAJ'', broj VNR - 258/18 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45453000 - Remontni i sanacioni radovi 19.11.18 05.12.18 Beograd
JN/2100/0063/2018 - PP Usluge garažiranja autobusa u Bajinoj Bašti za prevoz radnika na relaciji Bajina Bašta – Perućac u popodnevnim i noćnim časovima - HE BB 19.11.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JN/2100/0063/2018 - PP Usluge garažiranja autobusa u Bajinoj Bašti za prevoz radnika na relaciji Bajina Bašta – Perućac u popodnevnim i noćnim časovima - HE BB 19.11.18 Srbija
Održavanje sistema za dojavu i gašenje požara i klima u sistem sali, kao i preventivno i interventno održavanje UPS uređaja i sistema nadzora u server sali 30.10.18 Beograd

Servisiranje protivprovalnog i protivpožarnog dojavnog sistema, jnmv br. 50/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 449/2018 - registracione nalepnice za spoljašnju upotrebu - PP 449/2018 - Registration labels for external usage

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 450/2018 - OVD folija za akcize. PP 450/2018 – OVD excise stamp foil

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 197 18 - Radovi na unapređenju sistema zaštite od požara

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka pene i praha za gašenje požara za potrebe Vatrogasne službe

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

IZRADA PROTIVPOŽARNE INSTALACIJE SA CENTRALOM U SP ''KOSMAJ'', broj VNR - 258/18 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45453000 - Remontni i sanacioni radovi

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/2100/0063/2018 - PP Usluge garažiranja autobusa u Bajinoj Bašti za prevoz radnika na relaciji Bajina Bašta – Perućac u popodnevnim i noćnim časovima - HE BB

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/2100/0063/2018 - PP Usluge garažiranja autobusa u Bajinoj Bašti za prevoz radnika na relaciji Bajina Bašta – Perućac u popodnevnim i noćnim časovima - HE BB

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Održavanje sistema za dojavu i gašenje požara i klima u sistem sali, kao i preventivno i interventno održavanje UPS uređaja i sistema nadzora u server sali

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor