Feedback

Tenderi Protivpožarna zaštita

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše protivpožarna zaštita. Sve tendere za nabavke protivpožarne opreme možete da pronađete u našoj bazi.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke za protivpožarnu zaštitu u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

216 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 22)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN/2000/0137/2018 2637/2018 - Ventil sigurnosti za PPZ generatora 10.01.19 Južna i Istočna Srbija
JN/3200/0001/2018 1653/2018 - AUTOMATSKI SISTEM ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA 21.01.19 Vojvodina
Nabavka električne energije za Osnovnu školu Desanka Maksimović Požarevac 23.01.19 Južna i Istočna Srbija
PP 01/19 - Reagensi za laboratorijsku dijagnostiku, po partijama: 1. Reagensi za imunohemijske analizatore Immulite 2000 i 1000 ; 2. Reagensi za Dimension autoanalizatore Dimension EXL200 i RxLMax ; 3. Reagensi za aparat BFT II 11.03.19 Beograd
FIZIČKO OBEZBEĐENjE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA U OBJEKTIMA MUZEJA GRADA BEOGRADA I ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ''BELO BRDO'' U VINČI ZA PERIOD OD GODINU DANA BROJ NABAVKE: 01/19 19.03.19 19.04.19 Beograd
Dopuna radova na rekonstrukciji vodovodne i hidrantske mreže 19.03.19 Vojvodina
JN 3100/0223/2018 - Usluga održavanja sistema za dojavu požara 19.03.19 23.04.19 Južna i Istočna Srbija
62 OU - OS/18 – Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme 07.06.18 Beograd
Medicinsko - tehnička pomagala/RFZO, PP bez OP, JN 1. 1. 3/2019 28.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
REZERVNI DELOVI I DRUGI POTROŠNI MATERIJAL IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA U GSP BEOGRAD - po partijama, broj VND - 329/18 16.01.19 Beograd

JN/2000/0137/2018 2637/2018 - Ventil sigurnosti za PPZ generatora

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/3200/0001/2018 1653/2018 - AUTOMATSKI SISTEM ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka električne energije za Osnovnu školu Desanka Maksimović Požarevac

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

PP 01/19 - Reagensi za laboratorijsku dijagnostiku, po partijama: 1. Reagensi za imunohemijske analizatore Immulite 2000 i 1000 ; 2. Reagensi za Dimension autoanalizatore Dimension EXL200 i RxLMax ; 3. Reagensi za aparat BFT II

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

FIZIČKO OBEZBEĐENjE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA U OBJEKTIMA MUZEJA GRADA BEOGRADA I ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ''BELO BRDO'' U VINČI ZA PERIOD OD GODINU DANA BROJ NABAVKE: 01/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Dopuna radova na rekonstrukciji vodovodne i hidrantske mreže

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 3100/0223/2018 - Usluga održavanja sistema za dojavu požara

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

62 OU - OS/18 – Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Medicinsko - tehnička pomagala/RFZO, PP bez OP, JN 1. 1. 3/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

REZERVNI DELOVI I DRUGI POTROŠNI MATERIJAL IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA U GSP BEOGRAD - po partijama, broj VND - 329/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor