Feedback

Tenderi Protivpožarna zaštita

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše protivpožarna zaštita. Sve tendere za nabavke protivpožarne opreme možete da pronađete u našoj bazi.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke za protivpožarnu zaštitu u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

302 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 31)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Izrada projektne dokumentacije za automatsku dojavu požara na Doradnom centru, JN broj M - 17/19 09.05.19 Beograd
JNMU 6/19 - Usluge servisiranja i kontrole protivpožarnih i hidrantskih sistema u skloništu, servis i popravka instalacija i uređaja u poslovnoj zgradi i servis i kontrola PP sistema u poslovnoj zgradi i skloništima garažama - Partije 1, 2 i 3 24.05.19 04.06.19 Beograd
Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara sa isporukom opreme za zaštitu od požara 20.05.19 31.05.19 Beograd
Nabavka usluge GPS praćenje vozila za potrebe preduzeća JKP Komunalne službe Požarevac JNMV U11/19 24.04.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka građevinskih radova na izgradnji grobnica i opsega i ostalih radova na održavanju objekata JKP Komunalne službe Požarevac JNVV R1/19 25.04.19 27.05.19 Južna i Istočna Srbija
JN 128/2019 - Repromaterijal za pasoše. PP 128/2019 – Production materials for passports 28.02.19 Beograd
Održavanje higijene u zgradi – usluga čišćenja – podeljeno po partijama JN 8/2019 Partija 1 - Direkcija Beograd i filijale Beograd, Smederevo, Požarevac sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 2 - Filijale Šabac i Valjevo sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 3 - Filijale Čačak, Užice, Kraljevo i Novi Pazar sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 4 - Filijale Niš, Prokuplje, Leskovac, Vranje i Pirot sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 5 - Filijale Kragujevac, Ćuprija i Kruševac sa pripadajućim službama i is 03.04.19 29.05.19 Beograd
Sanacija hidrantskih mreža u kompleksima GSP, broj VNR - 131/19 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45453000 - Remontni i sanacioni radovi 24.05.19 13.06.19 Beograd
Radovi na tekućem i vanrednom održavanju postojeće hidrantske mreže u skladištu GT u Prijepolju 24.05.19 07.06.19 Beograd
JN 10/2019 – Materijali i sredstva za gašenje požara i vatrogasna oprema 24.05.19 26.06.19 Beograd

Izrada projektne dokumentacije za automatsku dojavu požara na Doradnom centru, JN broj M - 17/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMU 6/19 - Usluge servisiranja i kontrole protivpožarnih i hidrantskih sistema u skloništu, servis i popravka instalacija i uređaja u poslovnoj zgradi i servis i kontrola PP sistema u poslovnoj zgradi i skloništima garažama - Partije 1, 2 i 3

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara sa isporukom opreme za zaštitu od požara

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge GPS praćenje vozila za potrebe preduzeća JKP Komunalne službe Požarevac JNMV U11/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka građevinskih radova na izgradnji grobnica i opsega i ostalih radova na održavanju objekata JKP Komunalne službe Požarevac JNVV R1/19

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 128/2019 - Repromaterijal za pasoše. PP 128/2019 – Production materials for passports

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje higijene u zgradi – usluga čišćenja – podeljeno po partijama JN 8/2019 Partija 1 - Direkcija Beograd i filijale Beograd, Smederevo, Požarevac sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 2 - Filijale Šabac i Valjevo sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 3 - Filijale Čačak, Užice, Kraljevo i Novi Pazar sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 4 - Filijale Niš, Prokuplje, Leskovac, Vranje i Pirot sa pripadajućim službama i ispostavama; Partija 5 - Filijale Kragujevac, Ćuprija i Kruševac sa pripadajućim službama i is

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Sanacija hidrantskih mreža u kompleksima GSP, broj VNR - 131/19 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45453000 - Remontni i sanacioni radovi

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Radovi na tekućem i vanrednom održavanju postojeće hidrantske mreže u skladištu GT u Prijepolju

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 10/2019 – Materijali i sredstva za gašenje požara i vatrogasna oprema

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)