Feedback

Tenderi Rudarstvo, osnovni metali i srodni proizvodi

Ova pretraga pronalazi nabavke za rudarstvo.

97 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 10)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Sanacija čeličnog cevovoda DN 300 u Vukasovićevoj ulici 04.08.17 Beograd
Nabavka opreme za vulkanizaciju gumenih traka sa čeličnim kordom širine B - 2000 4000/0328/2018 18.05.18 Beograd
Nabavka opreme za vulkanizaciju spojeva gumenih traka sa čeličnim kordom širine B2 4000/0395/2018 18.05.18 Beograd
Oprema i materijal za zavarivanje – po partijama, broj VND - 143/18 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 42662000 - Oprema za zavarivanje 06.07.18 31.07.18 Beograd
Zamena stolarije Doma kulture - prostorije Muzeja rudarstva i metalurgije - JN OU 42 - R/2018 05.07.18 Južna i Istočna Srbija
Javna nabavka br. d - 14/18 METALNA GALANTERIJA - ŠIPKE I PROFILI 10.07.18 25.07.18 Beograd
Izgradnja fekalne kanalizacije u zoni i profilu izgrađenih saobraćajnica C2, C3, C4 i C6 21.06.18 30.07.18 Južna i Istočna Srbija
JN VV 05 - 07 - 2018 - MATERIJAL ZA MAŠINSKE RADOVE oblikovana po partijama 19.07.18 20.08.18 Beograd
223/2018 Nabavka građevinskog materijala za ŠG Toplica Kuršumlija 19.07.18 20.08.18 Beograd, Južna i Istočna Srbija
Izvođenje radova na poboljšanju energetske efikasnosti zamenom metalnih zastakljenih pregrada i ulaznih vrata vratima od šestokomornih PVC profila i izrada krovne konstrukcije na delu ravnog krova iznad ulaza 18.07.18 26.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija

Sanacija čeličnog cevovoda DN 300 u Vukasovićevoj ulici

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka opreme za vulkanizaciju gumenih traka sa čeličnim kordom širine B - 2000 4000/0328/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka opreme za vulkanizaciju spojeva gumenih traka sa čeličnim kordom širine B2 4000/0395/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Oprema i materijal za zavarivanje – po partijama, broj VND - 143/18 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 42662000 - Oprema za zavarivanje

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zamena stolarije Doma kulture - prostorije Muzeja rudarstva i metalurgije - JN OU 42 - R/2018

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka br. d - 14/18 METALNA GALANTERIJA - ŠIPKE I PROFILI

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izgradnja fekalne kanalizacije u zoni i profilu izgrađenih saobraćajnica C2, C3, C4 i C6

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN VV 05 - 07 - 2018 - MATERIJAL ZA MAŠINSKE RADOVE oblikovana po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

223/2018 Nabavka građevinskog materijala za ŠG Toplica Kuršumlija

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izvođenje radova na poboljšanju energetske efikasnosti zamenom metalnih zastakljenih pregrada i ulaznih vrata vratima od šestokomornih PVC profila i izrada krovne konstrukcije na delu ravnog krova iznad ulaza

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)