Feedback

Tenderi Rudarstvo, osnovni metali i srodni proizvodi

Ova pretraga pronalazi nabavke za rudarstvo.

70 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 7)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Odmašćivač za čelične delove, broj VND - 125/19 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 39831220 - Sredstva za odstranjivanje masnoće 24.05.19 12.06.19 Beograd
JN 89 - 2019 Građevinsko zanatski radovi u okviru investicionog održavanja sistema za odvodnjavanje u javnoj svojini - poboljšanje proticajnog profila Glavnog kanala I Stara Mlava , na melioracionom području Donji Dunav, na vodnoj jedinici MLAVA I PEK – PETROVAC , na hidromelioracionom sistemu DD 3. 2 20.05.19 05.06.19 Beograd
Nabavka alata i mehaničkog potrošnog materijala 24.05.19 13.06.19 13:00 Kosovo i Metohija
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika 24.05.19 24.06.19 Beograd
23 Izrada aluminijumske bravariji i zamena postojeće stolarije, bravarije i aluminijumske bravarije na zgradi Fakulteta 04.02.19 Vojvodina
6/19 Čelična užad 27.03.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka aluminijumskih golova 23.05.19 31.05.19 Vojvodina
METALNA KONSTRUKCIJA SKLOPIVIH KREVETA, RADNIH PLOČA I NOSAČA TELEVIZORA 16.04.19 Vojvodina
JN/4000/0416/2018 Jana br. 3046/2018 Rezervni delovi za građevinske i rudarske mašine oblikovana u 15 partija 21.05.19 25.06.19 Beograd
Javna nabavka male vrednosti dobara - pocinkovana žica za potrebe ograđivanja, JN broj 10/2019, redni broj iz Plana nabavki 1. 1. 5 21.05.19 29.05.19 Šumadija i Zapadna Srbija

Odmašćivač za čelične delove, broj VND - 125/19 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 39831220 - Sredstva za odstranjivanje masnoće

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 89 - 2019 Građevinsko zanatski radovi u okviru investicionog održavanja sistema za odvodnjavanje u javnoj svojini - poboljšanje proticajnog profila Glavnog kanala I Stara Mlava , na melioracionom području Donji Dunav, na vodnoj jedinici MLAVA I PEK – PETROVAC , na hidromelioracionom sistemu DD 3. 2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka alata i mehaničkog potrošnog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

23 Izrada aluminijumske bravariji i zamena postojeće stolarije, bravarije i aluminijumske bravarije na zgradi Fakulteta

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

6/19 Čelična užad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka aluminijumskih golova

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

METALNA KONSTRUKCIJA SKLOPIVIH KREVETA, RADNIH PLOČA I NOSAČA TELEVIZORA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/4000/0416/2018 Jana br. 3046/2018 Rezervni delovi za građevinske i rudarske mašine oblikovana u 15 partija

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javna nabavka male vrednosti dobara - pocinkovana žica za potrebe ograđivanja, JN broj 10/2019, redni broj iz Plana nabavki 1. 1. 5

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)