Feedback

Tenderi Naručilac Srbijavode

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete nabavke svih naručioca. Ovde Vam donosimo nabavke JVP Srbijavode.

Sve ove nabavke prikupljene su sa Portala javnih nabavki i iz velikog broja drugih izvora nabavki koje svakodnevno pratimo.
Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke koje Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan primate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

160 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 16)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 60 - 2019 Tehničko osmatranje visokih brana prema Operativnom planu odbrane od poplava za 2019. godinu Barje M. 10. 9. , Gruža M. 12. 5. , Vrutci M. 13. 11. , Brestovac M. 10. 7. , Nova Grošnica M. 3. 5. , Kudreč 1 i Kudreč 2 M. 5. , Spomen park M. 3. 4. i Goli Kamen M. 13. 7 24.04.19 Beograd
JN 104 - 2019 Sanacija oštećenja desne obale korita reke Svrljiški Timok u Svrljigu km: 36+000 - km: 36+400 24.05.19 10.06.19 Beograd
JN 89 - 2019 Građevinsko zanatski radovi u okviru investicionog održavanja sistema za odvodnjavanje u javnoj svojini - poboljšanje proticajnog profila Glavnog kanala I Stara Mlava , na melioracionom području Donji Dunav, na vodnoj jedinici MLAVA I PEK – PETROVAC , na hidromelioracionom sistemu DD 3. 2 20.05.19 05.06.19 Beograd
JN 44 - 2019 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na na Vodnoj jedinici , , Zapadna Morava – Kruševac deonici M. 12. 2. - brana , , Ćelije 22.04.19 Beograd
JN 48 - 2019 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na na Vodnoj jedinici , , Zapadna Morava – Čačak na deonici M. 13. 11. - brana , , Vrutci 23.04.19 Beograd
JN 96 - 2019 Nabavka i ugradnja hidrauličkog agreagata za otvaranje temeljnog ispusta na brani Nova Grošnica 22.05.19 21.06.19 Beograd
JN 100 - 2019 Projekat za izvođenje PZI hitnih radova za sanaciju kritičnih lokaliteta i deonica duž levog nasipa Kolubare uzvodno od Obrenovca 22.05.19 07.06.19 Beograd
JN 93 - 2019 Rehabilitacija i inovacija opreme za tehničko osmatranje, sa snimanjem zasutosti brane Vrutci prema projektu - I faza 22.05.19 21.06.19 Beograd
JN 94 - 2019 Rehabilitacija i inovacija opreme za tehničko osmatranje brane Bovan , prema projektu - I faza 22.05.19 21.06.19 Beograd
JN 95 - 2019 Inovacija glavnog projekta sistema za osmatranje i uzbunjivanje u slučaju poplavnog talasa na brani Bovan 22.05.19 21.06.19 Beograd

JN 60 - 2019 Tehničko osmatranje visokih brana prema Operativnom planu odbrane od poplava za 2019. godinu Barje M. 10. 9. , Gruža M. 12. 5. , Vrutci M. 13. 11. , Brestovac M. 10. 7. , Nova Grošnica M. 3. 5. , Kudreč 1 i Kudreč 2 M. 5. , Spomen park M. 3. 4. i Goli Kamen M. 13. 7

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 104 - 2019 Sanacija oštećenja desne obale korita reke Svrljiški Timok u Svrljigu km: 36+000 - km: 36+400

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 89 - 2019 Građevinsko zanatski radovi u okviru investicionog održavanja sistema za odvodnjavanje u javnoj svojini - poboljšanje proticajnog profila Glavnog kanala I Stara Mlava , na melioracionom području Donji Dunav, na vodnoj jedinici MLAVA I PEK – PETROVAC , na hidromelioracionom sistemu DD 3. 2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 44 - 2019 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na na Vodnoj jedinici , , Zapadna Morava – Kruševac deonici M. 12. 2. - brana , , Ćelije

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 48 - 2019 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na na Vodnoj jedinici , , Zapadna Morava – Čačak na deonici M. 13. 11. - brana , , Vrutci

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 96 - 2019 Nabavka i ugradnja hidrauličkog agreagata za otvaranje temeljnog ispusta na brani Nova Grošnica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 100 - 2019 Projekat za izvođenje PZI hitnih radova za sanaciju kritičnih lokaliteta i deonica duž levog nasipa Kolubare uzvodno od Obrenovca

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 93 - 2019 Rehabilitacija i inovacija opreme za tehničko osmatranje, sa snimanjem zasutosti brane Vrutci prema projektu - I faza

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 94 - 2019 Rehabilitacija i inovacija opreme za tehničko osmatranje brane Bovan , prema projektu - I faza

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 95 - 2019 Inovacija glavnog projekta sistema za osmatranje i uzbunjivanje u slučaju poplavnog talasa na brani Bovan

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)