Feedback

Tenderi Tekstilni proizvodi

Ova pretraga pronalazi nabavke za tekstilne proizvode, posteljine, čaršafe, zastave, krpe, tende.

63 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 7)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA MONITORING I KONTROLA IKSODIDNIH KRPELjA Red. br. JN OP 8/2019 04.02.19 Vojvodina
Nabavka dobara – nabavka zavesa 29.01.19 Beograd
JNMV 9/2019 - Čaršavi, komprese, materijal 18.03.19 28.03.19 Vojvodina
Nabavka posteljine 18.03.19 08.04.19 Kosovo i Metohija
Tekstilni materijal 05.03.19 Beograd
Nabavka reprodukcija na platnu, pk paspartu i magneta sa motivima slika Save <šumsnović 04.03.19 Vojvodina
SUZBIJANjE KOMARACA I KRPELjA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ oblikovana po partijama od 1 do 2 16.03.19 15.04.19 Vojvodina
JAVNU NABAVKU USLUGA – SUZBIJANjA KRPELjA Red. br. JN OP 6/2019 04.02.19 Vojvodina
MN 2/2019 - nabavka dobara - računarska oprema radne stanice, štampači, mreže, projektor sa platnom i prezenterom po ovlašćenju MINISTARSTVA FINANSIJA - UPRAVE ZA DUVAN 21.02.19 Beograd
Nabavka sirovog vojničkog platna 18.02.19 Vojvodina

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA MONITORING I KONTROLA IKSODIDNIH KRPELjA Red. br. JN OP 8/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka dobara – nabavka zavesa

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV 9/2019 - Čaršavi, komprese, materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka posteljine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Tekstilni materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka reprodukcija na platnu, pk paspartu i magneta sa motivima slika Save <šumsnović

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

SUZBIJANjE KOMARACA I KRPELjA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ oblikovana po partijama od 1 do 2

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JAVNU NABAVKU USLUGA – SUZBIJANjA KRPELjA Red. br. JN OP 6/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

MN 2/2019 - nabavka dobara - računarska oprema radne stanice, štampači, mreže, projektor sa platnom i prezenterom po ovlašćenju MINISTARSTVA FINANSIJA - UPRAVE ZA DUVAN

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka sirovog vojničkog platna

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor