Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

142 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 15)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Telekomunikacione usluge - usluga mobilne telefonije 08.08.18 Beograd
Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi, 137T/2018 27.07.18 28.08.18 Beograd
Nabavka usluga mobilne telefonije za Ustanovu studentsko odmaralište Beograd 27.07.18 Beograd
JN MV 17U/18 usluge – Usluga servisiranja telefonske centrale 24.07.18 Beograd
Usluge tehničkog održavanja – održavanje telefonske centrale i instalacija, JN BR. PREG. 02 - 8/18 10.08.18 Beograd
JNMV 23/18 Održavanje telefonskih instalacija i telefonske centrale 21.08.18 29.08.18 Južna i Istočna Srbija
CJN 15/2018 - Nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2017. godini ili je nabavljena u 2017. godini 17.08.18 07.09.18 Beograd
Javna nabavka male vrednosti usluge telekomunikacija, usluge fiksne telefonije, JN 404 - 2 - 54/2018 - 03 26.07.18 Južna i Istočna Srbija
Tekuće popravke i održavanje elektro instalacija oblikovan po partijama, JN broj 309/17 07.02.18 Beograd
Hitne intervencije na objektima i opremi, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 126/17 16.11.17 Beograd

Telekomunikacione usluge - usluga mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi, 137T/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluga mobilne telefonije za Ustanovu studentsko odmaralište Beograd

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN MV 17U/18 usluge – Usluga servisiranja telefonske centrale

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge tehničkog održavanja – održavanje telefonske centrale i instalacija, JN BR. PREG. 02 - 8/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV 23/18 Održavanje telefonskih instalacija i telefonske centrale

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

CJN 15/2018 - Nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2017. godini ili je nabavljena u 2017. godini

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javna nabavka male vrednosti usluge telekomunikacija, usluge fiksne telefonije, JN 404 - 2 - 54/2018 - 03

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Tekuće popravke i održavanje elektro instalacija oblikovan po partijama, JN broj 309/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Hitne intervencije na objektima i opremi, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 126/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor