Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

108 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 11)
  Naslov Objavljeno Rok Region
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE 21.01.19 29.01.19 Vojvodina
Usluga fiksne telefonije 16.01.19 24.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluge mobilne telefonije j. n. m. v. br. 12/2018 26.12.18 Beograd
8 - 2018 - 23 - usluga fiksne telefonije za potrebe Opšte bolnice Sveti Luka Smederevo 31.12.18 Južna i Istočna Srbija
Usluge mobilne telefonije 19.01.19 19.02.19 Beograd
1 JNMVU Nabavka mobilne, fiksne telefonije i internet saobraćaja sa VPN povezivanjem 14.01.19 28.01.19 Južna i Istočna Srbija
CJN - Nabavka elektronskih komunikacionih usluga - usluge prenosa putem optičkih vlakana - partija 3 18.01.19 Beograd
Javna nabavka male vrednosti broj 1/2019, za nabavku usluga mobilne telefonije za potrebe Agencije za energetiku Republike Srbije 18.01.19 28.01.19 Beograd
CJN 16/2017 - nabavka usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača 22.11.17 Beograd
CJN 10/2017 - Nabavka usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača 13.07.17 Beograd

USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga fiksne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge mobilne telefonije j. n. m. v. br. 12/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

8 - 2018 - 23 - usluga fiksne telefonije za potrebe Opšte bolnice Sveti Luka Smederevo

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

1 JNMVU Nabavka mobilne, fiksne telefonije i internet saobraćaja sa VPN povezivanjem

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

CJN - Nabavka elektronskih komunikacionih usluga - usluge prenosa putem optičkih vlakana - partija 3

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2019, za nabavku usluga mobilne telefonije za potrebe Agencije za energetiku Republike Srbije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

CJN 16/2017 - nabavka usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

CJN 10/2017 - Nabavka usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor