Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

136 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 14)
  Naslov Objavljeno Rok Region
74 Usluge mobilne telefonije 25.04.19 Vojvodina
Usluge mobilne telefonije 24.05.19 03.06.19 Vojvodina
Usluga fiksne telefonije 24.05.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluge mobilne telefonije 22.05.19 03.06.19 Beograd
USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA, TELEVIZIJE I MOBILNE TELEFONIJE 07.05.19 29.05.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Komunikacione usluge povezivanja udaljenih lokacija i internet 19.03.19 Beograd
Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije 24.05.19 04.06.19 Beograd
IZBOR OPERATERA FIKSNE TELEFONIJE 2019. god. - za period do 2 godine 20.05.19 20.06.19 Vojvodina
JN 38/19 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe KBC Zemun, za 2019. godinu 15.05.19 28.05.19 Beograd
Nabavka usluge mobilne telefonije 21.04.19 Vojvodina

74 Usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga fiksne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA, TELEVIZIJE I MOBILNE TELEFONIJE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Komunikacione usluge povezivanja udaljenih lokacija i internet

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

IZBOR OPERATERA FIKSNE TELEFONIJE 2019. god. - za period do 2 godine

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 38/19 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe KBC Zemun, za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor