Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

106 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 11)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 55/2018 - Održavanje KDS - a kablovsko - digitalnog signala 20.09.18 28.09.18 Južna i Istočna Srbija
Centralizovana javna nabavka - Usluga mobilne telefonije, JN broj 7/18 20.09.18 Beograd
Usluge mobilne telefonije 20.09.18 Beograd
48/18 - usluge fiksne telefonije 22.08.18 Beograd
CJN 7/2018 - Nabavka usluga mobilne telefonije 30.03.18 Beograd
Hitne intervencije na objektima i opremi, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 126/17 16.11.17 Beograd
Usluge tehničkog održavanja – održavanje telefonske centrale i instalacija, JN BR. PREG. 02 - 8/18 10.08.18 Beograd
Hitne, dodatne i nepredviđene nabavke usluga tekuće popravke i održavanje opreme, mehaničke popravke, popravke električne i elektronske opreme, računarske opreme, opreme za komunikaciju, elektronske i fotografske opreme, opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo, birotehničke opreme, ugradene opreme, ostale popravke i održavanje 01.08.18 Beograd
Telekomunikacione usluge - fiksna telefonija 19.09.18 27.09.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluga mobilne telefonije broj javne nabavke 7/17 18.09.18 Beograd

JN 55/2018 - Održavanje KDS - a kablovsko - digitalnog signala

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Centralizovana javna nabavka - Usluga mobilne telefonije, JN broj 7/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

48/18 - usluge fiksne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

CJN 7/2018 - Nabavka usluga mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Hitne intervencije na objektima i opremi, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 126/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge tehničkog održavanja – održavanje telefonske centrale i instalacija, JN BR. PREG. 02 - 8/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Hitne, dodatne i nepredviđene nabavke usluga tekuće popravke i održavanje opreme, mehaničke popravke, popravke električne i elektronske opreme, računarske opreme, opreme za komunikaciju, elektronske i fotografske opreme, opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo, birotehničke opreme, ugradene opreme, ostale popravke i održavanje

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Telekomunikacione usluge - fiksna telefonija

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga mobilne telefonije broj javne nabavke 7/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor