Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

117 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 12)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 08/2019 - Usluge mobilne telefonije 04.03.19 25.03.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka komunikacionih usluga usluge fiksne telefonije, interneta, prenosa podataka i mobilne telefonije za potrebe Nacionalne službe za zapošljavanje, u otvorenom postupku javne nabavke broj 52/19 19.03.19 19.04.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Održavanje telefonske centrale u upravnoj zgradi Gradske opštine Rakovica 06.03.19 Beograd
Usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i sistemskog softvera 07.03.19 Vojvodina
JN 1830/2018 3000/1661/2018 - Zamena uljnih kablovskih glava suvima u RP 6 kV - TEM 29.01.19 Beograd
Komunikacione usluge povezivanja udaljenih lokacija i internet 19.03.19 18.04.19 Beograd
Nabavka usluge održavanja telefonske centrale 19.03.19 Beograd
Usluge mobilne telefonije, JN MV III - 1 - 2 - 14 14.03.19 26.03.19 Vojvodina
Održavanje telefonskih centrala, telefona i instalacija na objektima KBC - a Zvezdara 01.03.19 Beograd
Nabavka usluge mobilne i fiksne telefonije i internet 14.02.19 Vojvodina

JN 08/2019 - Usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka komunikacionih usluga usluge fiksne telefonije, interneta, prenosa podataka i mobilne telefonije za potrebe Nacionalne službe za zapošljavanje, u otvorenom postupku javne nabavke broj 52/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Održavanje telefonske centrale u upravnoj zgradi Gradske opštine Rakovica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i sistemskog softvera

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 1830/2018 3000/1661/2018 - Zamena uljnih kablovskih glava suvima u RP 6 kV - TEM

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Komunikacione usluge povezivanja udaljenih lokacija i internet

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge održavanja telefonske centrale

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge mobilne telefonije, JN MV III - 1 - 2 - 14

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Održavanje telefonskih centrala, telefona i instalacija na objektima KBC - a Zvezdara

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluge mobilne i fiksne telefonije i internet

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor