Feedback

Tenderi Uređenje zelenih površina i parkova

Ova pretraga pronalazi nabavke za uređenje zelenih površina i parkova, hortikulturu, uređivanje vrtova, ozelenjavanje, nabavku cveća, sadnica.

163 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 17)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Parterno uređenje sa infrastrukturom prostora na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu - FAZA II 20.07.18 21.08.18 Vojvodina
Izvođenje radova na izgradnji i uređenju prilazne saobraćajnice sa trotoarima i parkinzima, slobodne površine i povezivanje vodovoda i kanalizacije na delu kp. br. 3303/1 KO Negotin za potrebe višeporodičnog stambenog objekta u ul. Miomira Radosavljevića Pikija u Negotinu 20.07.18 30.07.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka usluge tehničko - biološke rekultivacije na delu depresije na K. O. Sanad, opština Čoka 06.07.18 Vojvodina
SANACIJA I REKULTIVACIJA DEPONIJE U BOBOVIKU 19.07.18 30.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
153 OU - OS/18 – Održavanje zelenila na objektima JKP BE 16.07.18 15.08.18 Beograd
Sanacija parketa hoblovanje i lakiranje 14.06.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Košenje trave 11.07.18 Južna i Istočna Srbija
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na postavljanju terena sa veštačkom travom 24.05.18 Vojvodina
Parterno uređenje parcele Doma učenika u Trsteniku, kp 4269 KO Trstenik druga faza , broj nabavke JNMV 1. 3. 1/18 15.06.18 Šumadija i Zapadna Srbija
23 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA I PODIZANjE NOVIH 03.07.18 Beograd

Parterno uređenje sa infrastrukturom prostora na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu - FAZA II

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izvođenje radova na izgradnji i uređenju prilazne saobraćajnice sa trotoarima i parkinzima, slobodne površine i povezivanje vodovoda i kanalizacije na delu kp. br. 3303/1 KO Negotin za potrebe višeporodičnog stambenog objekta u ul. Miomira Radosavljevića Pikija u Negotinu

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge tehničko - biološke rekultivacije na delu depresije na K. O. Sanad, opština Čoka

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

SANACIJA I REKULTIVACIJA DEPONIJE U BOBOVIKU

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

153 OU - OS/18 – Održavanje zelenila na objektima JKP BE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Sanacija parketa hoblovanje i lakiranje

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Košenje trave

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na postavljanju terena sa veštačkom travom

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Parterno uređenje parcele Doma učenika u Trsteniku, kp 4269 KO Trstenik druga faza , broj nabavke JNMV 1. 3. 1/18

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

23 - ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA I PODIZANjE NOVIH

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor