Feedback

Tenderi Uređenje zelenih površina i parkova

Ova pretraga pronalazi nabavke za uređenje zelenih površina i parkova, hortikulturu, uređivanje vrtova, ozelenjavanje, nabavku cveća, sadnica.

202 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 21)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka dobara - –setveni repromaterijal za potrebe povratničkih porodica na teritoriji opštine Istok za prolećnu setvu 2019 21.03.19 Kosovo i Metohija
Usluge u oblasti hortikulture 20.03.19 Južna i Istočna Srbija
JNOP 10/2019 Busen trave 01.04.19 Vojvodina
JNOP 6/2019 Seme trave 01.04.19 Vojvodina
Uređenje sportskih i rekreacionih terena i igrališta na teritoriji Grada Novog Sada 19.04.19 20.05.19 Vojvodina
Radovi na rekultivaciji za degradirani prostor parcele br. 609, K. O. Klek «Stara Bara 08.03.19 Vojvodina
JNMV oblikovana po partijama br. 3/2019 - nabavka namirnica za pripremanje hrane za potrebe vrtića pri školi 19.03.19 Vojvodina
Izvođenje radova na parternom uređenju ispred centra za kulturu u Dimitrovgradu 19.04.19 20.05.19 Južna i Istočna Srbija
Izrada projekta sanacije i rekultivacije deponije na desnoj obali reke Ribnice Mionica 19.04.19 30.04.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka radova na redovnom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Crna Trava za 2019. godinu 27.03.19 Južna i Istočna Srbija

Nabavka dobara - –setveni repromaterijal za potrebe povratničkih porodica na teritoriji opštine Istok za prolećnu setvu 2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge u oblasti hortikulture

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNOP 10/2019 Busen trave

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JNOP 6/2019 Seme trave

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Uređenje sportskih i rekreacionih terena i igrališta na teritoriji Grada Novog Sada

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Radovi na rekultivaciji za degradirani prostor parcele br. 609, K. O. Klek «Stara Bara

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV oblikovana po partijama br. 3/2019 - nabavka namirnica za pripremanje hrane za potrebe vrtića pri školi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izvođenje radova na parternom uređenju ispred centra za kulturu u Dimitrovgradu

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada projekta sanacije i rekultivacije deponije na desnoj obali reke Ribnice Mionica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka radova na redovnom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Crna Trava za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor