Feedback

Tenderi Uređenje zelenih površina i parkova

Ova pretraga pronalazi nabavke za uređenje zelenih površina i parkova, hortikulturu, uređivanje vrtova, ozelenjavanje, nabavku cveća, sadnica.

114 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 12)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Radovi na rekultivaciji za degradirani prostor parcele br. 609, K. O. Klek «Stara Bara 28.12.18 Vojvodina
Nabavka radova - Rekonstrukcija sistema za zalivanje u gradskom parku 14.02.19 22.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Sadnice 14.02.19 26.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
REPROMATERIJAL ZA PROLEĆNU SETVU 2019. GODINE 14.12.18 Vojvodina
Construction of Intermodal Terminal in Batajnica (Belgrade) 27.11.18 28.02.19 Beograd
Nabavka usluge uklanjanja montažnih objekata - dve letnje bašte u Vrnjačkoj Banji 08.02.19 19.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka radova na održavanju trotoara – parterno uređenje 14.02.19 18.03.19 Vojvodina
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije Dudara” u Šapcu 14.02.19 25.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Tretiranje protiv korova, uništavanje krtica, deratizacija i dezinsekcija 22.01.19 26.02.19 Vojvodina
Implementacija informacionog sistema za naplatu i kontrolu parkiranja putem SMS - a 15.01.19 Južna i Istočna Srbija

Radovi na rekultivaciji za degradirani prostor parcele br. 609, K. O. Klek «Stara Bara

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka radova - Rekonstrukcija sistema za zalivanje u gradskom parku

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Sadnice

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

REPROMATERIJAL ZA PROLEĆNU SETVU 2019. GODINE

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Construction of Intermodal Terminal in Batajnica (Belgrade)

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge uklanjanja montažnih objekata - dve letnje bašte u Vrnjačkoj Banji

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka radova na održavanju trotoara – parterno uređenje

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije Dudara” u Šapcu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Tretiranje protiv korova, uništavanje krtica, deratizacija i dezinsekcija

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Implementacija informacionog sistema za naplatu i kontrolu parkiranja putem SMS - a

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor