Feedback

Tenderi Građevinarstvo - visokogradnja

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete najveću listu nabavki iz branše viskokogradnja. U našoj bazi nalaze se sve nabavke za građevinarstvo (pogledajte branše niskogradnja, završni radovi, pripremni radovi, građevinski materijali), a ovde izdvajamo samo nabavke za visokogradnju.

Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere iz područja visokogradnje u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

768 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 77)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Geološke podloge za potrebe izrade Plana generalne regulacije za izgradnju objekta i vodova sistema daljinskog grejanja II faza, I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO Voždovac naselje Stepa Stepanović do grejnog područja toplane TO Medaković ugao ulica Darvinove i Braće Jerković dopuna podloga 03.12.18 Beograd
Adaptacija bioskopske sale 31.12.18 Vojvodina
Javna nabavka br. 119 - 18 Izvođenje dodatnih radova na izgradnji DV 35kV TS110/35/10kV Vlasotince - TS 35/10kV Gornji Orah – TS 35/10kV Sastav Reka 21.01.19 Beograd
Nabavka br. 133/2018 - Usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju aneksa hale za održavanje DMV u Sekciji ZOVS Zrenjanin 21.01.19 12.02.19 Beograd
Radovi na zameni vrata na poslovnom objektu Gradske uprave u ul. 27. marta 43 - 45 15.01.19 28.01.19 Beograd
Građevinski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji kompleksa Osnovne škole Milan Rakić Mionica 11.01.19 11.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
JN 1763/2018 3000/1182/2018 - Sanacija i rekonstrukcija magacina M3 TENT A 04.01.19 04.02.19 Beograd
JN 228 18 - Radovi na adaptaciji komandne zgrade TS Valjevo 3 23.11.18 Beograd
RADOVI - IZGRADNjA DOMA UČENIKA 30.10.18 Vojvodina
Adaptacija prevozne kabine i prilaznih vrata putničkog i teretnog lifta 17.12.18 Vojvodina

Geološke podloge za potrebe izrade Plana generalne regulacije za izgradnju objekta i vodova sistema daljinskog grejanja II faza, I etapa – distributivna toplovodna mreža od grejnog područja toplane TO Voždovac naselje Stepa Stepanović do grejnog područja toplane TO Medaković ugao ulica Darvinove i Braće Jerković dopuna podloga

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Adaptacija bioskopske sale

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka br. 119 - 18 Izvođenje dodatnih radova na izgradnji DV 35kV TS110/35/10kV Vlasotince - TS 35/10kV Gornji Orah – TS 35/10kV Sastav Reka

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka br. 133/2018 - Usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju aneksa hale za održavanje DMV u Sekciji ZOVS Zrenjanin

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Radovi na zameni vrata na poslovnom objektu Gradske uprave u ul. 27. marta 43 - 45

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Građevinski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji kompleksa Osnovne škole Milan Rakić Mionica

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 1763/2018 3000/1182/2018 - Sanacija i rekonstrukcija magacina M3 TENT A

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 228 18 - Radovi na adaptaciji komandne zgrade TS Valjevo 3

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

RADOVI - IZGRADNjA DOMA UČENIKA

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Adaptacija prevozne kabine i prilaznih vrata putničkog i teretnog lifta

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor