Feedback

Tenderi Zdravstvene usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za zdravstvene usluge, sistematske i lečničke preglede.

63 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 7)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka usluga - Zdravstveni pregled za potrebe radnika Uprave carina radnici koji nose oružije i sanitarni pregled za radnike koji rade u kuhinji i bifeu 17.05.19 28.05.19 Beograd
Usluga angažovanja lekara 13.05.19 Šumadija i Zapadna Srbija
LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE 13.05.19 Vojvodina
Usluge zdravstvenih i sistematskih pregleda 16.04.19 Vojvodina
MN - 02 - 19 Dozimetrijska kontrola, lekarski pregledi i ostale mere zaštite zaposlenih u zoni zračenja 07.03.19 Beograd
Oftalmološki pregled 22.05.19 29.05.19 Šumadija i Zapadna Srbija
JNO/1000/0061/2019 JANA 116/2019 Predmet javne nabavke: Zdravstveni pregledi za zaposlene u Upravi JP EPS, EPSS i OI 05.04.19 Beograd
Partija 2 - Usluge periodičnih lekarskih pregleda 07.05.19 Vojvodina
JNO/1000/0061/2019 JANA 116/2019 Predmet javne nabavke: Zdravstveni pregledi za zaposlene u Upravi JP EPS, EPSS i OI 05.04.19 Beograd
Lekarski pregledi zaposlenih i ispitivanje uslova radne okoline 21.05.19 07.06.19 Vojvodina

Nabavka usluga - Zdravstveni pregled za potrebe radnika Uprave carina radnici koji nose oružije i sanitarni pregled za radnike koji rade u kuhinji i bifeu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga angažovanja lekara

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge zdravstvenih i sistematskih pregleda

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

MN - 02 - 19 Dozimetrijska kontrola, lekarski pregledi i ostale mere zaštite zaposlenih u zoni zračenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Oftalmološki pregled

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNO/1000/0061/2019 JANA 116/2019 Predmet javne nabavke: Zdravstveni pregledi za zaposlene u Upravi JP EPS, EPSS i OI

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Partija 2 - Usluge periodičnih lekarskih pregleda

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNO/1000/0061/2019 JANA 116/2019 Predmet javne nabavke: Zdravstveni pregledi za zaposlene u Upravi JP EPS, EPSS i OI

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Lekarski pregledi zaposlenih i ispitivanje uslova radne okoline

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)