Feedback

Tenderi Zdravstvene usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za zdravstvene usluge, sistematske i lečničke preglede.

47 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 5)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand 03.04.18 30.07.18 Vojvodina
Lekarski pregledi radnika periodični i sanitarni 2018 za ŠG NOVI SAD 20.07.18 30.07.18 Vojvodina
Zdravstveni pregled zaposlenih , br. NMV 1. 2. 11/2018 14.06.18 Južna i Istočna Srbija
Izgradnja kružne raskrsnice sa javnim osvetljenjem ulica Put doktora Goldmana, Moše Pijade i Branislava Bukurova u Sremskoj Kamenici 05.07.18 06.08.18 Vojvodina
Usluge sistematskih pregleda 02.07.18 Vojvodina
Periodični lekarski pregledi 05.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Sistematski pregled 20.07.18 30.07.18 Beograd
Usluge zdravstvenih pregleda zaposlenih , broj JN: 115/2018 28.06.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka usluga preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih 19.07.18 30.07.18 Beograd
JNMV 81/18 Periodični i sistematski pregled zaposlenih 30.05.18 Vojvodina

JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Lekarski pregledi radnika periodični i sanitarni 2018 za ŠG NOVI SAD

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zdravstveni pregled zaposlenih , br. NMV 1. 2. 11/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izgradnja kružne raskrsnice sa javnim osvetljenjem ulica Put doktora Goldmana, Moše Pijade i Branislava Bukurova u Sremskoj Kamenici

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge sistematskih pregleda

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Periodični lekarski pregledi

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Sistematski pregled

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge zdravstvenih pregleda zaposlenih , broj JN: 115/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka usluga preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 81/18 Periodični i sistematski pregled zaposlenih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava