Feedback

Tenderi Zemljište

Ova pretraga pronalazi nabavke za prodaju, zakup i najam zemljišta i ostalih nekretnina.

Jedan tender je pronađen za ovu novu pretragu.
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN USLUGA APLIKATIVNOG I DATABASE SISTEMA ZA VOĐENjE EVIDENCIJE UGOVORA O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU - INZEM 404 - 02 - 00094/2018 - 14 21.06.18 Beograd

JN USLUGA APLIKATIVNOG I DATABASE SISTEMA ZA VOĐENjE EVIDENCIJE UGOVORA O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU - INZEM 404 - 02 - 00094/2018 - 14

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor