Feedback

Tenderi Zemljište

Ova pretraga pronalazi nabavke za prodaju, zakup i najam zemljišta i ostalih nekretnina.

Jedan tender je pronađen za ovu novu pretragu.
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN USLUGA ODRŽAVANjA I NADOGRADNjE APLIKATIVNOG I DATABASE SISTEMA ZA VOĐENjE EVIDENCIJE UGOVORA O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU - INZEM 27.02.19 Beograd

JN USLUGA ODRŽAVANjA I NADOGRADNjE APLIKATIVNOG I DATABASE SISTEMA ZA VOĐENjE EVIDENCIJE UGOVORA O ZAKUPU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU - INZEM

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor