Feedback

Tenderi Crna Gora-stari

Sve javne nabavke iz Crne Gore na jednom mestu.

2,681 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 269)
  Naslov Objavljeno Rok Region
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka goriva i ulja za vozila 16.11.18 Crna Gora
Nabavka hlora sa baždarenjem boca 16.11.18 11.12.18 Crna Gora
Nabavka usluge opravke uređaja i sklopova za lok 461 16.11.18 10.12.18 Crna Gora
Nabavka usluge opravke uređaja i sklopova za EMV 412 / 416 16.11.18 11.12.18 Crna Gora
Usluga istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori 16.11.18 25.12.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka usluge izrade informacionog sistema registra zaloga za Privredni sud 16.11.18 Crna Gora
Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila na godišnjem nivou 16.11.18 24.12.18 Crna Gora
Nabavka i isporuka knjiga za potrebe JU Narodna biblioteka Radosav Ljumović 16.11.18 10.12.18 Crna Gora
Nabavka svježeg mesa na godišnjem nivou 16.11.18 24.12.18 Crna Gora
Nabavka usluge obuke pilota i stručne podrške za operativnu upotrebu aviona CESSNA 421B 16.11.18 10.12.18 Crna Gora

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka goriva i ulja za vozila

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka hlora sa baždarenjem boca

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge opravke uređaja i sklopova za lok 461

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge opravke uređaja i sklopova za EMV 412 / 416

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka usluge izrade informacionog sistema registra zaloga za Privredni sud

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Cancellation

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila na godišnjem nivou

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka i isporuka knjiga za potrebe JU Narodna biblioteka Radosav Ljumović

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka svježeg mesa na godišnjem nivou

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge obuke pilota i stručne podrške za operativnu upotrebu aviona CESSNA 421B

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)