Feedback

Tenderi Crna Gora-stari

Sve javne nabavke iz Crne Gore na jednom mestu.

2,834 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 284)
  Naslov Objavljeno Rok Region
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka mjernih instrumenata po partijama: Partija 1: VN testeri, vektrometar, uređaj za ispitivanje kablova i sl..; Partija 2: Instrumenti indikatori napona, multimetri i sl.; Partija 3: Uređaj za mikrolokaciju kvara na podzemnim kablovima 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka robe po partijama: Partija 1: Kolektivni alat; Partija 2: Lični alat 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Zakup poslovnog prostora u Podgorici, za potrebe smještaja političke partije "Demokratska Crna Gora”, po partijama: Partija 2: Poslovni prostor za salu za sastanke Partija 3: Poslovni prostor za Predsjedništvo mladih 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka guma za motorna vozila po partijama, sa montažom i balansiranjem 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Kolektivna zaštitna sredstva 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka opreme za potrebe Forenzičkog centra 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Izvođenja radova na izgradnji puta Vrulja - Mijakovići, dužine cca 7,5 km 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Poštanske usluge za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore 21.08.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka prehrambenih proizvoda i pića 21.08.18 Crna Gora

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka mjernih instrumenata po partijama: Partija 1: VN testeri, vektrometar, uređaj za ispitivanje kablova i sl..; Partija 2: Instrumenti indikatori napona, multimetri i sl.; Partija 3: Uređaj za mikrolokaciju kvara na podzemnim kablovima

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka robe po partijama: Partija 1: Kolektivni alat; Partija 2: Lični alat

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Zakup poslovnog prostora u Podgorici, za potrebe smještaja političke partije "Demokratska Crna Gora”, po partijama: Partija 2: Poslovni prostor za salu za sastanke Partija 3: Poslovni prostor za Predsjedništvo mladih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka guma za motorna vozila po partijama, sa montažom i balansiranjem

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Kolektivna zaštitna sredstva

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka opreme za potrebe Forenzičkog centra

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Izvođenja radova na izgradnji puta Vrulja - Mijakovići, dužine cca 7,5 km

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Poštanske usluge za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka prehrambenih proizvoda i pića

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava