Feedback

Tenderi Region Južna i Istočna Srbija

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz Regiona Južna i Istočna Srbija.

Bez obzira da li Vas interesuju male ili velike nabavke, sve ih možete da pronađete na našem portalu. Nabavke Grada Niša, nabavke grada Smedereva, nabavke Grada Leskovca i svih drugih gradova Južne i Istočne Srbije možete da pronađete na ovom mestu. Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi.

Praćenjem svih izvora nabavki i prikupljanjem svih tendera možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one nabavke iz Regiona Južna i Istočna Srbija koji su interesantni za Vašu firmu.

Zašto se ne biste registrovali za besplatnu probu naše usluge i uverili se u prednosti najopširnije baze tendera u Srbiji? Pružićemo Vam ličnu korisničku podršku i precizne i personalizovane pretrage, a Vi svoje vreme možete posvetiti izradi ponude i osvajanju tendera!

2,908 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 291)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Prodaja - putničko vozilo Audi 20.11.18 05.12.18 Južna i Istočna Srbija
Prodaja - razne mašine 20.11.18 11.12.18 Južna i Istočna Srbija
Prodaja (druga) - sejalica za kukuruz, traktor bez kabine, ciklon, motokultivator i ostalo 20.11.18 05.12.18 Južna i Istočna Srbija
Ispunjenje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, P1 - Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad za rukovanje bagerom i vilјuškarom – ponovlјeni postupak 20.11.18 23.11.18 Južna i Istočna Srbija
Javno-privatno partnerstvo i koncesija – Opština Knjaževac 18.10.18 24.12.18 Južna i Istočna Srbija
Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini broj JN 27/2018 PONOVLjENI POSTUPAK 19.11.18 28.11.18 Južna i Istočna Srbija
Usluge štampanja u realizaciji projekta Smederevski zbornik broj 6 19.11.18 27.11.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka radova na tekućem održavanju i zameni dotrajalih elektičnih instalacija i opreme opšte namene u zgradi Deligrada za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu, redni broj 21M/2018 19.11.18 27.11.18 Južna i Istočna Srbija
JN 17/2018 Nabavka medicinskih pomagala/RFZO 19.11.18 10.12.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka radova na tekućem održavanju i zameni dotrajalih elektičnih instalacija i opreme opšte namene u zgradi Uprave za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu, redni broj 23M/2018 19.11.18 27.11.18 Južna i Istočna Srbija

Prodaja - putničko vozilo Audi

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - razne mašine

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja (druga) - sejalica za kukuruz, traktor bez kabine, ciklon, motokultivator i ostalo

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Ispunjenje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, P1 - Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad za rukovanje bagerom i vilјuškarom – ponovlјeni postupak

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javno-privatno partnerstvo i koncesija – Opština Knjaževac

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žabari u 2018/2019 godini broj JN 27/2018 PONOVLjENI POSTUPAK

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge štampanja u realizaciji projekta Smederevski zbornik broj 6

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka radova na tekućem održavanju i zameni dotrajalih elektičnih instalacija i opreme opšte namene u zgradi Deligrada za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu, redni broj 21M/2018

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 17/2018 Nabavka medicinskih pomagala/RFZO

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka radova na tekućem održavanju i zameni dotrajalih elektičnih instalacija i opreme opšte namene u zgradi Uprave za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu, redni broj 23M/2018

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)