Feedback
I.D.: 36514740

Javna nabavka svičeva za primarnu PR site i rezervnu lokaciju DR site , broj javne nabavke 20/19

Vrsta nabavke
Ugovor za robu
Datum objave
23.04.19
Vrsta dokumenta:
Zaključeni ugovor
 
 
Mesto isporuke:
Šumadija i Zapadna Srbija
 • Preuzimanje
 • Štampanje
 • Beleške
  Morate biti prijavljeni kako bi ste mogli da sačuvate beleške.
 • Prosleđivanje
  Netačan e-mail E-mail je uspešno poslat
Opis:
Javna nabavka svičeva za primarnu ( PR site ) i rezervnu lokaciju ( DR site ), broj javne nabavke 20/19
Registrujte se sada za 7-dnevno besplatno testiranje i imaćete pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto javne-nabavke.com?

 • Personalizovane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Srbiji

 • Lični saradnik za odnose sa klijentima -
  čak i za vreme besplatne probe!

 • Dnevna isporuka novih tendera

Moja prijava

Pogledajte i neke slične tendere

Naslov Rok
MV - 20/19 - NABAVKA DOBARA - javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluga, usluge održavanja zelenih površina, staza i kolovoza u okviru Kliničkog centra Kragujevac, svakodnevno i po pozivu sezonski i holtikulturne usluge za potrebe K. C. Kragujevac 19.06.19
- JNOP - 20/19 NABAVKA dobara: potrošni materijal za održavanje higijene za potrebe Kliničkog centra Kragujevac  
- JNOP - 20/19 NABAVKA dobara: potrošni materijal za održavanje higijene za potrebe Kliničkog centra Kragujevac  
Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama Sl. gl. RS”, br. 68/2015 i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 747 od 19. 03. 2019. godine, JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NAŠ DOM POŽEGA Matični broj 07239408, PIB: 101004247 ul. Zelena pijaca br. 7. 31210 Požega objavljuje: JAVNI POZIV - Za prikupljanje pismenih ponuda u postupku javne nabavke velike vrednosti, dobra, električna energija za potrošače zajednički priključene na distributivni sistem, čiji je korisnik JKP Naš Dom Požega, J. N. broj 01/2019, - ORN 09310000 - elek  
JNMV 20/19 - M Cement  
Servis alata za vodovod JNMV 20/19  
Otvoreni postupak javne nabavke broj 404 - 88/2019 - 03 Javna nabavka usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju mostova na teritoriji opštine Lučani 08.07.19
USLUGE ŠTAMPE INFORMATIVNO - PROPAGANDNOG MATERIJALA ZA POTREBE PROMOCIJE I ORGANIZACIJE 59. SABORA TRUBAČA Redni broj javne nabavke: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 05/2019 24.06.19
Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama Sl. gl. RS”, br. 68/2015 i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 1510 od 06. 06. 2019. godine, JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NAŠ DOM POŽEGA Matični broj 07239408, PIB: 101004247 ul. Zelena pijaca br. 7. 31210 Požega objavljuje: JAVNI POZIV - Za prikupljanje pismenih ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, dobra, kancelarijski materijal za potrebe zaposlenih u JKP Naš Dom Požega oblikovan po partijama, J. N. broj 14/2019 - - ORN 30192000 - kancelarijski materijal, ORN 30  
Nabavka dobara – licencni softver, broj javne nabavke 25/19 27.06.19