Feedback

Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za javne nabavke potpisale su Sporazum o saradnji

04. mart 2016


Cilj sporazuma je uspostavljanje efikasnije saradnje pri razmeni podataka iz evidencija koje ove Agencije vode, radi obavljanja poslova iz njihovih nadležnosti.

Vest je preuzeta sa sajta Uprave za javne nabavke.

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).