Feedback

Dogodine novi Zakon o javnim nabavkama

13. decembar 2016

U 2017. godini Srbija mora da izmeni postojeći Zakon o javnim nabavkama zbog daljnjeg usaglašavanja s Direktivama Evropske Unije.


Prema rečima Daliborke Srećkov, šefice Odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke, veliki deo Zakona je već usaglašen.

Potpredsednik PKS-a Miroslav Miletić ukazao je da je jedan od najznačajnijih ciljeva Novih Direktiva EU smanjenje administrativnog opterećenja ponuđača, posebno malih i srednjih preduzeća, da bi se olakšalo njihovo učešće u postupcima javnih nabavki. Privredna Komora Srbije u tom cilju pruža veliki broj novih elektronskih usluga, a jedna od njih je i uverenje o domaćem poreklu robe koje se koristi u postupcima javnih nabavki kao dokaz da ponuđač nudi dobra domaćeg porekla.

Hana Hukić, predsednica Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, istakla je da se od prošlogodišnjih izmena Zakona o javnim nabavkama u oblasti zaštite prava može uočiti sve veća kopleksnost zahteva i da je primetno da podnosioci sve češće anagažuju stručna lica u cilju vođenja postupka. 2017. godina je važna za tu oblast jer je najavljeno otvaranje poglavlja 5 koje se odnosi na napredak u oblasti javnih nabavki.

Po mišljenju Miloja Obradovića, predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, povreda procesa javnih nabavki, nameštanje ili lažiranje, jedan je od većih problema. Neretko se dešava da učesnici na tržištu tajno dogovaraju svoj nastup pre podnošenja ponude i tako isključuju stvarnu borbu i onemogućavaju naručioce da dobiju najpovoljniju ponudu u pogledu cene i u pogledu kvaliteta.

Izvor: Krstarica vesti

 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).