Feedback

Savetovanje na Kopaoniku: Javne nabavke u praksi

18. januar 2017
Javne-nabavke.com Vas pozivaju da prisustvujete praktičnom i svima dostupnom savetovanju koje organizira EDUKOM na Kopaoniku od 23. do 26. februara 2017.

Cilj savetovanja je da učesnike u potpunosti upozna sa ZJN, da ih pripremi i obuči za praktičan rad na poslovima javnih nabavki.

Savetovanje mogu pohađati pored predstavnika naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama i predstavnici ponuđača kao i sva druga zainteresovana lica.
 

Predavači na savetovanju


Danijela Bokan, sertifikovani predavač. Radno iskustvo: Uprava za javne nabavke.
Branislav Cvetković, sertifikovani predavač. Radno iskustvo: Član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Vesna Jovičić, sertifikovani predavač. Radno iskustvo: Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije - ovlašćeni interni revizor.
 

Kotizacija


Puna cena kotizacije Savetovanja iznosi 14.900,00 dinara.
(organizator Savetovanja nije obveznik PDV-a).

Cena kotizacije obuhvata:
• trodnevno Savetovanje
• radni i promo materijal EDUKOM-a
• osveženje u pauzama (kafe pauza)
• zabavno veče uz muzički program 24.02.2017. za sve učesnike Savetovanja
• specijalna iznenađenja za sve učesnike Savetovanja
• nagradna igra za sve učesnike Savetovanja
• dodela sertifikata


Prijave primamo preko ovog linka najkasnije do 20.02.2017.

 

Program savetovanja


Četvrtak, 23.02.2017

od 17:30 do 20:30

Pansionska večera
Koktel dobrodošlice i evidencija učesnika


Petak, 24.02.2017

08:00 - 10:30

Pansionski doručak

13:30 - 14:30
Pansionski ručak

14:30 - 15:00
Uvodna reč organizatora i svečano otvaranje Savetovanja

15:00 - 16:00
Uređenje procedura javnih nabavki unutar naručioca: planiranje nabavki, sprovođenje postupaka i izvršenje ugovora o javnoj nabavci (D. Bokan)

16:00 - 17:00
Najčešće greške prilikom definisanja dodatnih uslova i tehničke specifikacije (B. Cvetković)

17:00 - 17:30
Kafe pauza

17:30 - 18:30
Revizija javnih nabavki kod naručioca (V. Jovičić)

18:30 - 19:00
Pitanja i odgovori (Bokan, Cvetković, Jovičić)

20:30 - 03:00
Pansionska večera i Zabavno veče uz muzički program


Subota, 25.02.2017

08:00 - 10:30
Pansionski doručak

13:30 - 14:30
Pansionski ručak

14:30 - 15:30
Najčešća pitanja i problemi u praksi prilikom izrade plana nabavki, izmene i izvršenja plana - analiza studije slučaja, praktični prikaz (D. Bokan)

15:30 - 16:30
Najnovija praksa Republičke komisije (B. Cvetković)

16:30 - 17:00
Kafe pauza

17:00 - 18:00
Izveštavanje o sistemu interne finansijske kontrole kod korisnika javnih sredstava - praktični primer dostavljanja izveštaja (V. Jovičić)

18:00 - 18:30
Pitanja i odgovori (Bokan, Cvetković, Jovičić)

18:30 - 20:30
Pansionska večera

Nedelja, 26.02.2017

08:00 - 09:30
Pansionski doručak

09:30 - 10:30
Da li se očekuju i koje promene u oblasti javnih nabavki (Bokan, Cvetković, Jovičić)

10:30 - 11:30
Pitanja i odgovori (Bokan, Cvetković, Jovičić)

11:30 - 12:00
Dodela sertifikata
 

Prijava ovde.

 

Organizator stručnog dela Savetovanja


EDUKOM d.o.o. www.edukom.rs
Omladinska br. 004
17500 Vranje

Sve dodatne informacije na :
tel. 065/46-26-206
faks: 017/390-362
e-pošta: savetovanja@edukom.rs

 

Lokacija


HOTEL PUTNIK, 23. do 26. februar 2017.

Savetovanje se održava u hotelu Putnik na Kopaoniku.
www.putnik.com

Detaljne informacije za rezervaciju smešataja:
recepcija: 036 5471 131 ili 036 5471 038
faks: 036 5471 069

 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).