Feedback

Javne nabavke u praksi u domenu ponuđača

08. april 2016
Edukom doo i javne-nabavke.com Vas pozivaju da prisustvujete
praktičnom i svima dostupnom savetovanju namenjenom ponuđačima:

JAVNE NABAVKE U PRAKSI u domenu ponuđača u Novom Sadu, 14.05.2016


CILJ SAVETOVANJA je da učesnike u potpunosti upozna sa svim izmenama i dopunama ZJN, da ih pripremi i obuči za praktičan rad na poslovima javnih nabavki u domenu ponuđača.

Savetovanje mogu pohađati predstavnici ponuđača i naručioca kao i sva druga zainteresovana lica.

PREDAVAČI NA SAVETOVANJU:
 •     DANIJELA BOKAN, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
 •     SVETLANA RAŽIĆ, Rukovodioca Grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke
 •     BRANISLAV CVETKOVIĆ, Član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Savetovanje se spovodi u jednom nastavnom danu:
Subota, 14. maj 2016. godine, u kongresnoj sali hotela ”AURORA”, Beogradski kej br. 49B, Novi Sad.
 

KOTIZACIJA

Cena kotizacije za pretplatnike servisa www.javne-nabavke.com iznosi 9.900,00 dinara.

Puna cena kotizacije koju plaćaju ostali učesnici Savetovanja iznosi 12.900,00 dinara.

Organizator Savetovanja nije obveznik PDV-a.

Cena kotizacije obuhvata:
 •     jednodnevno Savetovanje,
 •     osveženje u pauzama (kafe pauza) i zajednički ručak za sve učesnike Savetovanja,
 •     dodela sertifikata,
 •     radni i promo materijal EDUKOM-a.

POPUSTI
Treći učesnik prijavljen iz istog preduzeća/ustanove ne plaća kotizaciju - važi za sve, bez izuzetka da li je preduzeće pretplatnik servisa www.javne-nabavke.com.
 

ONLINE PRIJAVU napravite ovde.


Broj mesta je ograničen.
Prijave primamo najkasnije do 11.05.2016.
Uplatu kotizacije izvršiti na račun EDUKOM-a: 160-415236-42

Organizator stručnog dela Savetovanja:
EDUKOM d.o.o. Vranje www.edukom.rs
17500 Vranje, Omladinska br. 4

Sve dodatne informacije na tel. 065/46-26-206
Faks: 017/390-362
E-pošta: savetovanja@edukom.rs

Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja na Savetovanju, ili lokaciju održavanja Savetovanja i može zbog bilo kakvih tehničkih problema izmeniti datum održavanja Savetovanja. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti i zadržava pravo promene ličnosti predavača na Savetovanju u slučaju da je najavljeni predavač onemogućen prisustvovati Savetovanju.


Program Savetovanja
Subota, 14. maj 2016.
 • 09.00 - 10.00 Evidencija učenika i podela materijala
 • 10.00 - 11.30 Informisanje ponuđača preko Portala javnih nabavki: oglasi o javnim nabavkama, planovi nabavki, izveštaji naručilaca o zaključenim ugovorima
 • 11.30 - 12.00 Kafe pauza
 • 12.00 - 13.30 Ponuda - priprema i podnošenje ponuda, uslovi za učešće u postupku javne nabavke
 • 13.30 - 14.30 Pitanja i odgovori
 • 14.30 - 15.30 Zajednički ručak za sve učesnike Savetovanja u organizaciji EDUKOM-a
 • 15.30 - 17.00 Način rada i primeri odluka Republičke komisije
 • 17.00 - 18.00 Pitanja i odgovori


 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).