Feedback

Kako učestvovati u tenderima koje finansiraju razvoji fondovi

19. septembar 2017

Ako ste odlučili da se fokusirate na ovo tržište, trebalo bi da uložite vremena u  pripremu uspešne strategije koja će Vašu firmu dovesti do pozicije firme koja osvaja razvojne tendere.

Ovo tržište nudi jasne prednosti za ostvarivanje ciljeva na međunarodnom polju (čak ako to i nije tržište koje je dovoljno eksploatisano od strane srpskih tvrtki) zbog nepostojanja ulaznih barijera, sigurnosti izvršenja projekata te standardnih i transparentnih procedura. To je pristupačan način za dobijanje mogućeg poslovnog ugovora bez trošenja dodatnih finansijskuh kapaciteta i dobijanja odličnih referenci koje firma ostvaruje radom s međunarodnim organizacijama.
 • Prvi zadatak je biti dobro i na vreme obavešten o svim poslovnim mogućnostima koje se nude na raznim tržištima. Kako su izvori informacija prilično raspršeni, preporučuje se usluga nekog od informacionih servisa.
 •  Proverite da li je firma ispravno registrovana i ažurirana kao davalac usluga/dobavljač robe/izvršilac radova na stranicama za registraciju kod institucija kod kojih je registracija obavezna. 
 • Napišite najbolju ponudu i ne odstupajte od onoga što ste u ponudi naveli.
 
 • World Bank
Svetska banka oglašava tendere za svoje korporativne potrebe, kroz akvizicije širokog raspona robe i usluga. Firme zainteresovane za učestvovanje na ovim tenderima moraju da budu registrovane kao davaoci usluga, odnosno dobavljači robe ili izvršioci radova iako popunjavanje registracijskog obrasca ne znači automatsko prihvatanje firme kao ponudioca u Svetskoj banci.
http://www.worldbank.org/en/about/corporate-procurement/vendors
 
 • Inter-American Development Bank
Registracija se preporučuje ukoliko želite da podnosite ponude za korporativne tendere Banke. Usluge koje Inter-American Development Bank traži najčešće su višestruke. Npr.: savetodavne usluge, tehnička podrška, usluga podrške, izgradnja, software i hardware te kancelarijska oprema.
http://www.iadb.org/en/resources-for-businesses/corporate-procurement/supplier-registration-form,7185.html?session=
 
 • Central American Bank for Economic Integration
Kod ove banke postoji dobrovoljni registar ponudioca, firmi koje su zainteresovane za rad s ovom organizacijom, a može da se vidi na ovom liku:
http://proveedores.bcie.org/opencms/opencms/proveedores-publica/registro-proveedores/index.html
 
 • World Bank BID DACON
Ovo je baza koju zajednički koriste World Bank, Inter-American Development Bank i African Development Bank za obavljanje savetodavnih usluga. Nije obavezno, ali se svakako preporučuje da budete registrovani ako želite da se nadmećete za neki od njihovih tendera.
http://dacon.afdb.org/dacon
 
 • African Development Bank E-Consultant
Ovo je baza konsultantskih usluga, bez obzira da li ih izvodi pojedinac ili firma, a kojima upravlja African Bank Group.
https://econsultant.afdb.org:44356/welcomedacon#
 
 • Asian Development Bank. Consultant management system
Asian Development Bank koristi Consulting Services Recruitment Notices system pri čemu Banka osigurava informacije o konsultantskim uslugama koje su potrebne u određenom projektu i njima upravlja. Informacije su kategorizovane po zemljama, granama industrije, izvoru, trajanju ugovora i vrednosti projekta.
https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/adb/adbpos/jsp/ADBCMSLogin.jsp
 
 • European Bank for Reconstruction and Development. E-Selection
E-Selection je aplikacija Evropske banke za obnovu i razvoj koja, nakon obavezne registracije, omogućava učestvovanje u procesu selekcije savetodavnih usluga za EBRD. Preporučuje se i individualnim i korporativnim konsultantima.
https://eselection.ebrd.com/suite/apps
 
 • United Nations Global Market
Ujedinjene Nacije imaju obavezu da čuvaju baze dobavljača koje sadrže registracije firmi iz svih zemalja članica. Registracija dobavljača je besplatna i vrlo jednostavna. Zainteresovane firme treba da se registruju na jedinstvenom portalu koji koriste UN i sve njegove agencije kao što su UNICEF, ACNUR ili United Nations Development programmes. Kompletan proces je online. Dobavljači svojim proizvodima ili uslugama dodeljuju određene UNSPSC kodove. Nakon toga, sukladno kriterijima prihvatljivosti i vrednovanju svakog pojedinog zahteva rezultati procesa registracije šalju se aplikantima.
Kancelarija Ujedinjenih Nacija za administrativne usluge i korporativne akvizicije održava bazu dobavljača i izvođača uredno klasifikovanom i ažuriranom, pa se preporučuje informisanje Kancelarije o bitnim promenama u Vašoj firmi.


Nakon što obavite sve oko registracije i počnete primati tendere postavlja se pitanje:
Koji su glavni konkursni postupci na ovom tržištu?
 • RFI: (Request for information). Ovo je dokument čiji je cilj da prikupi informacije o kapacitetima različitih pružaoca usluga/dobavljača. Podaci se obično koriste u formatu za komparativne svrhe kako bi mogli međusobno da se upoređuju.
 • EOI (Expression of interest): Ovo je dokument pomoću koga davalac usluga/dobavljač izražava svoj interes za izvođenje projekta i dokazuje svoje sposobnosti za njegovo ostvarivanje. 
 • Request for Quotations: Usluga je unapred definisana i cilj ovog dokumenta je da uspostavi cenovni nivo različitih ponuda. 
 • Request for Qualifications: Specifikacija različitih kapaciteta firme kod obavljanja usluga ili radova odgovor je na ovaj zahtev. Na taj način naručioci su u mogućnosti da formiraju listu potencijalnih dobavljača.
 • RFP: Request for proposals: Prezentacija ponuda. Koristi se u projektima kod kojih je potreban poseban tehnički i finansijski kapacitet. Odgovori uključuju opšte informacije o firmi, finansijske mogućnosti i tehničke sposobnosti te ljudske i materijalne resurse.
 
 
Nakon što ste izabrali odgovarajući tender za Vašu firmu, stigao je trenutak kada treba da se koncentrišete na izradu ponude. Obavezno je tačno slediti uputstva navedena u dokumentaciji za nadmetanje i izraditi ponudu maksimalno kvalitetno. Važno je precizno definisati usluge ili radove koji se traže u dokumentaciji za nadmetanje i pipremiti sve tražene dokumente pre isteka roka za dostavu ponude.
Najvažniji dokumenti su reference s ranijih projekata, životopisi osoba koje će izravno da učestvuju u izvršavanju projekta, pravna dokumentacija itd.
 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).