Feedback

Koji su ciljevi održivog razvoja?

21. septembar 2017

Svetski čelnici su 2015. godine usvojili niz ciljeva usmerenih na resurse za pomoć u razvoju širom sveta. Među glavnim ciljevima možemo da istaknemo iskorenjivanje siromaštva, zaštitu okoline i prosperitet zemalja u razvoju.

Kraj siromaštva
Iako je indeks siromaštva smanjen za gotovo 50% u zadnjih 20 godina, 1 od 5 ljudi u zemljama u razvoju preživljava s manje od 1,25 dolara na dan, a znatno veći broj ljudi preživljava s jedva nešto većim iznosom. Siromaštvo ide dalje od nedostatka monetarnih resursa i ogleda se u nedostatku hrane, ograničenom pristupu mogućnosti školovanja, diskriminaciji i niskoj razini sigurnosti.

Iskorenjivanje gladi
Poljoprivrednicima može da se pruži finansijska pomoć, okolina može da se zaštiti, poljoprivredna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo mogu sve da snabdevaju hranom, a u isto vreme prehrambeni sektor može da bude veliki privredni pokretač. U svetlu ove situacije, klimatske promene sve su izraženije, a oni koji su već u najnepovoljnijem položaju dodatno su izloženi visokom riziku od suša i poplava. Mere za postizanje iskorenjivanja gladi ogledaju se u reformi poljoprivrednog ekosistema u svetu.

Zdravlje i blagostanje
Omogućavanje zdravog života i promovisanje blagostanja za sve, osnova je za omogućavanje održivog razvoja. Iako je ostvaren veliki napredak na polju kvalitete života, dugovečnosti i majčinstva, teme poput smanjenja broja obolelih od raznih bolesti, kao što su npr. tuberkuloza ili HIV, još uvek su veliki izazov. Ovim ciljem se pokušava potpuno iskoreniti širok raspon bolesti i suočiti se s novim rizicima za zdravlje u celom svetu.

Dostupno obrazovanje
Poslednjih godina su ostvareni važni ciljevi koji se odnose na pristup obrazovanju na svim nivoima i stope edukacije u zemljama u razvoju su porasle, naročito kada su žene u pitanju. Na ovoj polju je još uvek potrebno udvostručiti napore kako bi se ostvario jedinstveni nivo obrazovanja u celom svetu temeljen na jednakim mogućnostima.

Jednakost među polovima
Žene i devojke još su uvek diskriminisane širom sveta, posebno u zemljama u razvoju. Jednakost među polovima univerzalno je ljudsko pravo koje započinje garancijom pristupa obrazovanju, medicinskoj nezi, pristojnom poslu i povećanjem zastupljenosti u političkom menadžmentu. Ako se navedene stavke poboljšaju, društvo u celini će imati direktnu korist.

Čista voda
Sigurnost hrane ugrožena je zbog loše kvalitete vode. Higijenske usluge koje omogućavaju pristup vodi bez nečistoća, osnova su koja garantuje opstanak najsiromašnijim porodicama na svetu. Suša i voda loše kvalitete pojačavaju glad i neuhranjenost.

Održiva energija i pozitivan odnos prema okolini
Održiva energija nužna je kako bi mogli da se suočimo s najvećim izazovima današnjice. Potrebno je suočiti se s klimatskim promenama i politikom proizvodnje hrane kako bi se unapredila privreda zemalja u razvoju.

Kvalitetna radna mesta i privredni rast
Činjenica da neko ima posao ne garantuje izlazak iz siromaštva. U narednim godinama stvaranje kvalitetnih novih radnih mesta i dalje će biti veliki izazov za privrede gotovo svih zemalja. Kako bi ostvarile ovaj cilj, države trebaju da stvore neophodne uslove koji će ljudima omogućiti pronalaženje kvalitetnih radnih mesta bez lošeg uticaja na okolinu.

Industrija, inovacije i infrastruktura
Da bi se osigurao održivi razvoj, bitno je da se ulaže u saobraćajnu infrastrukturu, navodnjavanje, energiju i tehnologiju. Porast broja stanovnika i urbanizacija generišu nužnost ulaganja u održive gradove koji će im omogućiti da budu otporniji na klimatske promene.

Smanjenje razlika
Međunarodna zajednica ostvarila je velike ciljeve izvukavši veliki broj ljudi iz siromaštva, ali ipak u najranjivijim zemljama i dalje postoje velike razlike u mogućnosti pristupa sanitarnim uslugama, obrazovanju i osnovnim potrepštinama.
Iako su razlike plata između zemalja smanjene, unutar pojedine zemlje razlike su porasle.

Održivi gradovi i zajednice
Gradovi su ljudima omogućili društveni i privredni napredak. Ipak postoje mnogi problemi u otvaranju novih radnih mesta i očuvanju zdravog života bez narušavanja prirodnih resursa. Glavni problemi su brojna zagušenja, nedostatak sredstava za pružanje osnovnih usluga, nedostatak prikladnog smeštaja i oštećenja infrastrukture.
Problemi s kojima se gradovi suočavaju mogu da budu uspešno rešeni iskorišćavanjem resursa i smanjivanjem zagađivanja.

Proizvodnja i odgovorna potrošnja
Potrošnja i održiva proizvodnja sastoje se od podsticanja efikasnog korišćenja resursa i energije i olakšavanju pristupa osnovnim uslugama, kvalitetnom zaposlenju i boljem kvalitetu života.
Takođe, važna je saradnja između proizvođača i krajnjeg potrošača koja uključuje edukaciju potrošača o održivom načinu života putem tačnih informacija.

Klimatske promene
Klimatske promene pogađaju sve zemlje i kontinente s posebno negativnim uticajem na nacionalne privrede i kvalitet života siromašnih ljudi. U budućnosti će posljedice biti još i gore.
Najsiromašnija područja najviše osete posledice klimatskih promena koje uključuju podizanje nivoa mora i ekstremne meteorološke uslove. Ukoliko nešto ne preduzmemo, prosečna temperatura na površini zemlje mogla bi da naraste za 3 °C do kraja ovog veka, a najsiromašniji i najugroženiji će biti najviše pogođeni s tom promenom. Rešenje leži u održivoj privrednoj aktivnosti i odgovornom odnosu prema okolini i klimatskim promenama.
Važno je da što više ljudi počne da koristi obnovljive izvore energije i druga rešenja za smanjenje emisije zagađenja. Ključno je da međunarodna zajednica sarađuje na ovom polju.

Podmorski život
Okeani sveta i njihovo dobro 'zdravlje' osnovni su uslov čovekovog opstanka na Zemlji. Odgovorno upravljanje ovim prirodnim resursima ključ je održive budućnosti.

Ekosistemi
Šume su bitne u borbi protiv klimatskih promena - 30% zemljine površine pokriveno je šumama i one pružaju sigurnost i zaštitu. Svake se godine uništi 13 miliona hektara šuma, a degradacija je posebno izražena na suvim područjima gde je prouzrokovala nastajanje pustinja na području od 3.600 miliona hektara. Deforestacija i nastanak pustinja ima uticaj na živote hiljade ljudi.

Mir, pravda i stabilne institucije
Sudska vlast i policija i dalje su pod velikim uticajem korupcije, mita, krađe i fiskalnih prevara, što uzrokuje štete u zemljama u razvoju koje se mere u milionima dolara. Vladavina prava i samostalnost policije imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja.

Savezi za postizanje ciljeva
Kako bi se ostvarili ranije navedeni ciljevi, nužno je razviti održivi program koji može da koordinira sve saveze između javnog sektora i civilnog društva. Potrebno je usvojiti hitne mere usmerene na odobravanje svih resursa namenjenih potrebnoj transformaciji kako bi moglo da se nastavi sa radom na ciljevima održivog razvoja.Ovi se ciljevi mogu činiti daleki i apstraktni, ali se svakodnevno ostvaruju u stotinama razvojnih tendera. Jedan primer za to je ostvarenje cilja broj dva, iskorenjivanje gladi. U tenderima se traži nabavka semena za farmere, vakcina za stoku, programi obuke za poljoprivrednike, izgradnja sistema za  navodnjavanje, itd.
Drugi primer je osiguravanje čiste vode. Objavljuju se razni tenderi za pročišćavanje vode, ugradnju postrojenja za pročišćavanje vode, izgradnju kanalizacije, merenja hemijskog sastava vode, itd.

Ukoliko Vaša firma želi da doprinese ostvarenju ovih ciljeva, nema boljeg načina nego da sa svom svojom profesionalnošću i stručnošću učestvuje u sprovođenju nekog od razvojnih projekata.
 
 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).