Feedback

Kopaonik - Savetovanje Javne nabavke, finansije, budžet

11. januar 2016
Želimo da Vas obavestimo da EDUKOM priređuje praktčno savetovanje na Kopaoniku:
 

JAVNE NABAVKE - FINANSIJE - BUDŽET

Cilj savetovanja je da učesnike u potpunosti upozna sa svim izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, finansijskim planom, podzakonskim aktima i dr. Da učesnike pripremi i obuči za praktičan rad na poslovima javnih nabavki i finansija.

Predavači na savetovanju:
Danijela Bokan, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke. (Saglasnost Odbora za finansije)
Branislav Cvetković, Član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Vesna Jovičić, Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije - ovlašćeni interni revizor.

Savetovanje se sprovodi u tri nastavna dana:
Petak, 26.02.2016. godine / 12.00 do 13.30 časova - evidencija učesnika i podela materijala,
13,30 časova - uvodna reč organizatora i otvaranje Savetovanja.
Subota, 27.02.2016. godine / 13.30 časova - početak drugog dana Savetovanja.
Nedelja, 28.02.2016. godine / 9.30 časova - početak trećeg dana Savetovanja.
Nastava se realizujeu u hotelu Putnik na Kopaoniku.


TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SAVETOVANJU:
- NOVINE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
Nova definicija pojma naručioca; Objavljivanje oglasa - nova rešenja; Pokretanje postupka; Okvirni sporazum; Rokovi za podnošenje ponuda; Vrednosni limiti; Širi krug izuzeća; Izmene ugovora; Poseban režim određenih nabavki; Kontrola javnih nabavki; Postupak zaštite prava.
- PODZAKONSKA AKTA
- PLANIRANJE NABAVKI ZA 2016. GODINU
Novine u planiranju nabavki - Nova zakonska rešenja koja se odnose na planiranje nabavki za 2016. godinu, softverska aplikacija UJN, objavljivanje planova na Portalu javnih nabavki
- ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU I PODZAKONSKA AKTA
- FINANSIJSKI PLAN
- KONTROLA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

PROGRAM SAVETOVANJA
Petak, 26.02.2016.
12.00 - 13.30 č - Evidencija učenika i podela materijala;
13.30 - 14.30 č - Predavanje;
14.30 - 15.30 č - Pansionski ručak;
15.30 - 17.00 č - Predavanje;
17.00 - 17.30 č - Kafe pauza;
17.30 - 18.30 č - Predavanje;
20.30 - 24.00 č - Svečana večera i zabavno veče u organizaciji EDUKOM-a.
Subota, 27.02.2016.
13.30 - 14.30 č - Predavanje;
14.30 - 15.30 č - Zajednički ručki u organizaciji EDUKOM-a;
15.30 - 17.00 č - Predavanje;
17.00 - 17.30 č - Kafe pauza;
17.30 - 19.00 č - Predavanje;
Nedelja, 28.02.2016.
09.00 - 10.00 č - Predavanje;
10.00 - 11.00 č - Pitanja i otgovori;
11.00 - 11.30 č - Dodela sertifikata.

KOTIZACIJA
SVI PRETPLATNICI koji izvrše pretplatu za EDUKOM E-PORTAL JAVNIH NABAVKI za 2016. godinu do 10.02.2016. godine, stiču pravo BESPLATNOG učešća na Savetovanju na Kopaoniku.

Puna cena kotizacije koju plaćaju ostali učesnici Savetovanja iznosi 14.900,00 dinara
(organizator Savetovanja nije obveznik PDV-a).

CENA KOTIZACIJE OBUHVATA:
- trodnevno Savetovanje,
- radni i promo materijal EDUKOM-a,
- osveženje u pauzama (kafe pauze) kao i svečanu večeru i zabavno veče 26.02.2016. i zajednički ručak 27.02.2016. za sve učesnike Savetovanja u organizaciji EDUKOM-a,
- dodela sertifikata.

Popusti:
- 3. (treći) učesnik prijavljen iz istog preduzeća/ustanove ne plaća kotizaciju - važi za sve, bez izuzećaa da li je preduzeće godišnji pretplatnik EDUKOMA.

Broj mesta je ograničen. Prijave se primaju najkasnije do 19.02.2016.
Uplatu kotizacije izvršiti na račun EDUKOM-a: 160-415236-42

OPCIJE ZA PRIJAVU NA SAVETOVANJE:
-Klikni ovde i prijavi se za učešće na Savetovanju
-Pošaljite prijavu na faks 017/390-362
-Na broj telefona 065/46-26-206

Organizator stručnog dela Savetovanja:
EDUKOM d.o.o. Vranje www.edukom.rs
17500 Vranje, Omladinska br. 4
Sve dodatne informacije na telefon 065/46-26-206
Faks: 017/390-362
Faks: 017/7431-546
E-pošta: savetovanja@edukom.rs

Savetovanje se održava u hotelu Putnik na Kopaoniku. www.putnik.com
Detaljne informacije za rezervaciju smešataja po vrlo popularnim cenama, možete dobiti na brojeve telefona hotela:
recepcija: 036 5471 131 ili 036 5471 038
faks: 036 5471 069

NAPOMENA: Prilikom rezervacije smeštaja OBAVEZNO naglasiti da je vaš boravak u vezi Savetovanja koje organizuje EDUKOM kako bi ostvarili popust!

 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).