Feedback

Krajem godine novi Zakon o javnim nabavkama

30. jun 2017
Prema najavama iz Vlade, novi Zakon o javnim nabavka biće usvojen krajem ove godine.

Novim zakonom bi trebalo da dođe do potpunog usaglašavanja domaćih propisa sa direktivama i drugim aktima Evropske unije u oblasti javnih nabavki.

Poslednje analize su pokazale visok stepen usaglašenosti zakonodavstava, ali i oblasti gde postoji neusklađenost i način njihovog prevazilaženja. Uskalđivanje je neophodno u tzv. klasičnom sektoru, komunalnom sektoru, sektoru odbrane i bezbednosti, u oblasti zaštite prava i po pitanju tumačenja i praktične primene normi i načela javnih nabavki.

Novim zakonom će se raditi na unapređenju prakse javnih nabavki u cilju većeg korišćenja kriterijuma 'ekonomski najpovoljnije ponude' koji omogućava kupovinu kvalitetnijih i dugotrajnijih proizvoda koji se, po pravilu, više isplate jer su manji troškovi eksploatacije, popravki i zamene.

Uprava za javne nabavke će posebnu pažnju posvetiti širem korišćenju okvirnih sporazuma koji značajno povećavaju ekonomičnost postupka javnih nabavki. Okvirni sporazumi omogućavaju da se, umesto više postupaka, sprovodi samo jedan na osnovu koga se zaključuje više ugovora.

Uprava će pripremiti modele i raditi obuke i time pomoći naručiocima da brže sprovode postupke.

Radiće se i na efikasnijoj razmeni podataka da bi se lakše otkrile i istražile neregularnosti u cilju jačanja prevencije u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama.Izvori:

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).