Feedback

Obuka za službenike za javne nabavke

19. februar 2015

RADIONICA ZA SLUŽBENIKE ZA JAVNE NABAVKE u domenu naručioca i ponuđača


Cilj radionice je da učesnike pripremi za polaganje ispita kao i da ih obuči za praktičan rad na poslovima javnih nabavki.

Radionicu mogu pohađati, pored predstavnika naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama, i predstavnici ponuđača kao i svako zainteresovano lice koje shodno članu 4. Pravilnika može podneti pijavu za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke.

Predavač na radionici je Vesna Milutinović, eminentni stručnjak u održavanju edukativnih obuka iz javnih nabavki, dugogodišnji praktičar iz oblasti javnih nabavki i sudski veštak za javne nabavke (Rešenje Ministarstva finansija o ispunjenosti uslova za predavača koji vrši Jedinstveni program obuke službenika za javne nabavke broj 153-03-00002/2013-27).

Mesto i vreme održavanja radionice: Novi Pazar, svečena sala Kulturnog centra, 17.03.2015.

Više informacija i detaljan program pogledajte ovde.

Radionica se sprovodi u jednom nastavnom danu.
Kliknite ovde i prijavite se za učešče na radionici. 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).