Feedback

Srbija jedna od vodećih u regionu u oblasti javnih nabavki

26. septembar 2016

Privredna komora Srbije će u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj organizovati Međunarodnu nedelju javnih nabavki u Beogradu, od 27. do 30. septembra.

Međunarodni ekspert za javne nabavke EBRD - a Veljko Sikirica je izjavio Tanjugu da je Srbija trenutno jedna od vodećih zemalja u regionu u oblasti javnih nabavki, kao i da će u okviru Međunarodne nedelje javnih nabavki biti potpisan sporazum za osnivanje instituta za javne nabavke na Beogradskom univerzitetu koji će postati regionalni centar.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu biće održana konferencija 27. i 28. septembra o aktuelnim pitanjima u oblasti javnih nabavki, koje predstavljaju jedan od ključnih elemenata funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i važne su za unapređenje investicione klime i jačanje konkurentnosti domaće privrede, rečeno je Tanjugu u PKS.

Nedelja javnih nabavki biće organizovana u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Univerzitetom Tor Vergata iz Rima i Alumni organizacijom studenata Međunarodnog mastera menadžmenta u javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima.

Takođe, u PKS 29. i 30. septembra u okviru Međunarodne nedelje javnih nabavki biće održan treći interdisciplinarni simpozijum o javnim nabavkama.

Učesnici izlagači Simpozijuma su eminentni eksperti i istraživači sa prestižnih svetskih univerziteta - Corvinus Universty of Budapest, University of Swansea, University of Siena, L'Université Paris-Sorbonne, Cambridge University, Boston University, kao i predstavnici Evropske komisije.

"Mi smo sretni što je Srbija otvorila vrata i prihvatila da se ovde organizuje Nedelja javnih nabavki, što je prvi događaj ovakvog karatkera ne samo u Srbiji već i u svetu", rekao je Sikirica dodajući da će u okviru Međunarodne nedelje javnih nabavki biti održana tri važna skupa.

"Prvi skup će se baviti svakodnevnim iskustvom sa javim nabavkama širom sveta i stručnjaci iz više od 20 zemalja će doći da kažu koji su to savremeni problemi javnih nabavki", naveo je Sikirica.

Prema njegovim rečima, eksperti će moći da razmotre rešenja sa ciljem da se javna sredstva bolje koriste u njihovim zemljama.

"Drugi deo skupa se odnosi na to da se multidisciplinarno pristupi javnim nabavkama, na vrlo visokom nivou", rekao je on.

Sikirica je objasnio da će eksperti iz oblasti prava, ali i tehničke struke i ekonomije, pokušati da daju odgovore na neka otvorena pitanja.

"Takođe, imamo izuzetno važan događaj, a to je potpisivanje sporazuma o saradnji i osnivanju novog instituta međunarodnog karaktera između Beogradskog i Rimskog univerziteta. Na Beogadskom univerzitetu će početi magistratura iz oblasti javnih nabavki, nadam se, već od 2017. godine. Taj institut će regionalni centar Zapadnog Balkana", rekao je eksprt EBRD Tanjugu.

Kako kaže, sve to govori da je Srbija, sa više od 3.000 stručnjaka koji se svakodnevno bave javnim nabavkama, sazrela u toj oblasti.

"Srbija može da bude rasadnik kada je reč o javnim nabavkama u regionu", poručio je Sikirica.

On je podsetio da EBRD ima potpisan memorandum o saradnji sa Srbijom i da je 16 studenata iz Srbije sa stipendijom magistriralo u oblasti javnih nabavki u Rimu.

Učesnike konferencije 27. i 28. septembra na Pravnom fakultetu pozdraviće predsednik PKS Marko Čadež i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, a izlagači će biti dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović, dekan Univerziteta Tor Vergata iz Rima Gustavo Piga i stručnjaci za nabavke iz različitih kompanija u javnom i privatnom sektoru u zemljama Evrope, Azije i Afrike.

Prema podacima iz Izveštaju Uprave za javne nabavke za 2015. godinu 104.527 ugovora o javnim nabavkama je zaključeno tokom 2015, čija je ukupna vrednost 354,9 milijardi dinara.

Učešće javnih nabavki u bruto domaćem proizvodu povećalo se sa 7,63 odsto u 2014. na 8,93 odsto u 2015.

Povećanje vrednosti javnih nabavki u najvećoj meri je rezultat ugovora koji je za nabavku usluge prevoza putnika u javnom gradskom prevozu u Beogradu zaključila Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, Direkcija za javni prevoz, na period od 10 godina, u vrednosti od 49 milijardi dinara bez PDV-a.

Izvor: Tanjug


javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).