Feedback

Transparentnost Srbija smatra da što pre treba unaprediti javne nabavke

15. decembar 2016

Nevladina organizacija Transparentnost Srbija pozdravila je otvaranje poglavlja 5 o javnim nabavkama u procesu evrointegracija Srbije. Takođe, ukazala je da je važno da Srbija u svom interesu unapređuje sistem javnih nabavki.


U saopštenju TS se navodi da je neophodno da se pristup evropskim integracijama promeni i da se više pažnje treba posvetiti suštini, a ne brojanju otvorenih poglavlja. U oblasti javnih nabavki samo se mali deo pregovora odnosi na pitanja za koja se može reći da predstavljaju interes Evropske Unije. Potpuno ukidanje preferencijala, odnosno prednosti koje su imali domaći ponuđači na tenredima za javne nabavke, koji su i do sada postepeno smanjivani i daljnje usklađivanje sa Direktivama u interesu su EU.

Znatno veći broj ciljeva koje treba ostvariti odnosi se na pitanja koja su isključivo u interesu Srbije i trebalo je da ih se rešava bez obzira na proces evrointegracija. Jedan od tih ciljeva je i efikasnija borba protiv korupcije u sistemu javnih nabavki.

U saopštenju TS podseća da već godinama ukazuje da su međudržavni sporazumi faktor koji urušava sistem javnih nabavki, ali i primenu drugih antikorupcijskih pravila koja prethode zaključivanju ugovora sa državom (javno privatno – partnerstvo, privatizacija).

Izvor: beta.rs

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).