Feedback

ZLATIBORSKI DANI - Savetovanje Javne nabavke, finansije, budžet

05. oktobar 2015
Želimo da Vas obavestimo da EDUKOM priređuje praktčno savetovanje na Zlatiboru:
 

Zlatiborski dani
- JAVNE NABAVKE - FINANSIJE - BUDŽET -

Cilj savetovanja je da učesnike u potpunosti upozna sa svim izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, finansijskim planom, podzakonskim aktima i dr. Da učesnike pripremi i obuči za praktičan rad na poslovima javnih nabavki i finansija.

Savetovanje mogu pohađati, pored predstavnika naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama, i predstavnici ponuđača, korisnici budžetskih - javnih sredstava, kao i sva druga zainteresovana lica.

Predavači na savetovanju:
Danijela Bokan, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke. (Saglasnost Odbora za finansije)
Branislav Cvetković, Član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Vesna Jovičić, Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije - ovlašćeni interni revizor.
Alžberta Marko, Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije - ekspert za budžetski sistem.

Savetovanje se sprovodi u dva nastavna dana:
Petak, 23.10.2015. godine / 9,00 do 10,00 časova - evidencija učesnika i podela materijala,
10,00 časova - uvodna reč organizatora i otvaranje Savetovanja.
Subota, 24.10.2015. godine / 9,00 časova - početak drugog dana Savetovanja.
Oba dana nastave se realizuju u hotelu OLIMP na Zlatiboru.


TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SAVETOVANJU:
- IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Novine u planiranju nabavki - posebno će biti obrađeno planiranje nabavki (plan nabavki pre izmene Zakona, kao i plan nabavki koji će naručioci biti u obavezi donositi od 01.01.2016. godine); Nova definicija pojma naručioca; Objavljivanje oglasa - nova rešenja; Pokretanje postupka; Okvirni sporazum; Rokovi za podnošenje ponuda; Vrednosni limiti; Širi krug izuzeća; Izmene ugovora; Poseban režim određenih nabavki; Kontrola javnih nabavki; Postupak zaštite prava.
- ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU I PODZAKONSKA AKTA
- FINANSIJSKI PLAN
- KONTROLA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

PROGRAM SAVETOVANJA
Petak, 23.10.2015.
09.00 - 10.00 č - Evidencija učesnika i podela materijala
10.00 - 11.30 č - Predavanje
11.30 - 12.00 č - Kafe pauza
12.00 - 13.30 č - Predavanje
13.30 - 14.30 č - Pansionski ručak
14.30 - 16.00 č - Predavanje
16.00 - 17.00 č - Pitanja i odgovori
20.00 - 24.00 č - Svečana večera i zabavno veče u organizaciji EDUKOM-a.
Subota, 24.10.2015.
09.00 - 10.00 č - Predavanje
10.00 - 11.30 č - Predavanje
11.30 - 12.00 č - Kafe pauza
12.00 - 13.30 č - Predavanje
13.30 - 14.30 č - Zajednički ručak u organizaciji EDUKOM-a
14.30 - 16.00 č - Pitanja i odgovori
16.00 - 16.30 č - Dodela sertifikata

KOTIZACIJA
Cena kotizacije za pretplatnike EDUKOM E-PORTAL JAVNIH NABAVKI iznosi 10.900,00 dinara.
Puna cena kotizacije koju plaćaju ostali učesnici Savetovanja iznosi 14.900,00 dinara.
(organizator Savetovanja nije obveznik PDV-a)

Cena kotizacije obuhvata:
- dvodnevno Savetovanje
- radni i promo materijal EDUKOM-a
- osveženje u pauzama (kafe pauze) kao i svečanu večeru i zabavno veče 23.10.2015. i zajednički ručak 24.10.2015. za sve učesnike Savetovanja u organizaciji EDUKOM-a
- dodela sertifikata

Popusti:
- 3. (treći) učesnik prijavljen iz istog preduzeća/ustanove ne plaća kotizaciju - važi za sve, bez izuzećaa da li je preduzeće godišnji pretplatnik EDUKOMA.

Broj mesta je ograničen. Prijave se primaju najkasnije do 16.10.2015.
Uplatu kotizacije izvršiti na račun EDUKOM-a: 160-415236-42

OPCIJE ZA PRIJAVU NA SAVETOVANJE:
-Klikni ovde i prijavi se za učešće na Savetovanju
-Pošaljite prijavu na faks 017/390-362
-Na broj telefona 065/46-26-206

Organizator stručnog dela Savetovanja:
EDUKOM d.o.o. Vranje www.edukom.rs
17500 Vranje, Omladinska br. 4
Sve dodatne informacije na telefon 065/46-26-206
Faks: 017/390-362
Faks: 017/7431-546
E-pošta: savetovanja@edukom.rs
Savetovanje se održava u hotelu OLIMP na Zlatiboru. www.hotelolimp.com
Detaljne informacije za rezervaciju smešataja po vrlo popularnim cenama, možete dobiti na brojeve telefona hotela:
recepcija: 031 842 555 ili 031 848 054
faks: 031 841 953

NAPOMENA: Prilikom rezervacije smeštaja OBAVEZNO naglasiti da je vaš boravak u vezi Savetovanja koje organizuje EDUKOM kako bi ostvarili popust!

 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).