Feedback

Najčešće greške i nepravilnosti prilikom sprovođenja i podnošenja ponuda u postupcima javnih nabavki

28. avgust 2017
Javne-nabavke.com Vas pozivaju da prisustvujete praktičnoj i svima dostupnoj radionici u organizaciji EDUKOM-a u Lazarevcu 06.10.2017.

Cilj radionice je da učesnici u direktnom razgovoru sa članovima Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki pronađu adekvatna rešenja i otklone sve dilema prilikom provođenja i podnošenja ponuda u postupcima javnih nabavki i da ih pripremi i obuči za praktičan rad na poslovima javnih nabavki.
 

Predavači na radionici


Svetlana Ražić, ovlašćeni predavač, Član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Branislav Cvetković, ovlašćeni predavač, Član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 

Kotizacija


Puna cena kotizacije Savetovanja iznosi 10.900,00 dinara.
(organizator Savetovanja nije obveznik PDV-a).
 

15% popusta za prijave do 10. septembra 2017!


Zainteresovani učesnici koji izvrše pretplatu ili produže istu za EDUKOM E-PORTAL JAVNIH NABAVKI za 2017./2018. godinu do 15. septembra 2017. godine, stiču pravo BESPLATNOG učešća na Radionici u Lazarevcu.

Cena kotizacije za pretplatnike EDUKOM E-PORTAL JAVNIH NABAVKI iznosi 4.900,00 dinara.

Cena kotizacije obuhvata:
 • jednodnevnu radionicu
 • radni i promotivni materijal
 • kafe pauzu i ketering
 • dodelu certifikata
 

Prijave primamo preko ovog linka najkasnije do 29.09.2017.

 

Iz programa radionice

 • Najčešće greške kod pripreme konkursne dokumentacije iz ugla Republičke komisije. (S. Ražić)
 • Najčešće greške naručilaca u fazi stručne ocene ponuda iz ugla Republičke komisije. (B. Cvetković)
 • Razmatranje konkretnih primera, debata sa učesnicima, rešavanje spornih pitanja i dilema učesnika, pitanja i odgovori.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Najčešće greške kod pripreme konkursne dokumentacije
 • Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude i šta je naručilac dužan u tom slučaju
 • Kako ukazati naručiocu na uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji
 • Najčešće greške naručilaca (diskriminatorski uslovi, određivanje tehničkih specifikacija i dr.)
 • Najčešće greške naručilaca u fazi stručne ocene ponuda i kako ih prevazići
 • Kako uspešno ukazati naručiocu na moguću korupciju ili sukob interesa
 • Najčešće greške kod pripreme i podnošenja zahteva za zaštitu prava i kako ih prevazići
 • Obaveze naručilaca nakon prijema zahteva i mogućnosti ponuđača
 • Zaštita pred Republičkom Komisijom: obaveze naručilaca i mogućnosti ponuđača
 

Organizator stručnog dela Savetovanja


EDUKOM d.o.o. www.edukom.rs
Omladinska br. 004
17500 Vranje

Sve dodatne informacije na :
tel. 065/46-26-206
faks: 017/390-362
e-pošta: savetovanja@edukom.rs

 

Lokacija


Savetovanje se održava u svečanoj sali biblioteke Lazarevac,
ul. Dimitrije Tucović br. 57,
11550 Lazarevac.


 

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).