Feedback

Vrednosti javnih nabavki za 2017. godinu

10. mart 2017
U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), donsimo tabelu vrednosti javnih nabavki za 2017. godinu:
 
 
 Opis IZNOS U RSD
za dobra i usluge za radove
Javna nabavka male vrednosti od 500.000 do 5.000.000 od 500.000 do 5.000.000
Javna nabavka velike vrednosti preko 5.000.000 preko 5.000.000
Naručilac zahteva bankarsku garanciju preko 250.000.000 preko 500.000.000


Izvor: www.paragraf.rs

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).