Feedback

Rečnik

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž svi

J

Javna nabavka
Nabavka dobara, usluga ili radova od strane naručioca, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka čija procenjena vrednost nije veća od vrednosti određene Zakonom o javnim nabavkama, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od vrednosti određene tim zakonom.

Javna nabavka po partijama
Nabavka čiji je predmet oblikovan u više posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva označena u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji.

javne-nabavke.com ne odgovara za sadržaj internet sajtova ka kojima su upućene veze (linkovi).